Wielkanocna Zbiórka Żywności

,,Nie zat­rzas­kuj za sobą drzwi. Może w da­nym mo­men­cie, ktoś będzie pot­rze­bował Two­jej po­moc­nej dłoni. Uchyl le­ciut­ko okno, aby usłyszeć wołanie oso­by w pot­rze­bie. Wytęż wzrok, uj­rzysz ile dob­re­go można uczy­nić otwierając się na dru­giego człowieka ‘’.

 

Pomóż ubogim! VIII Wielkanocna Zbiórka Żywności 2015 pod hasłem ,,Tak!POMAGAM’’.

Stop agresji – program profilaktyczno-wychowawczy

„Przemoc zawsze jest okrutna, nawet, jeśli słuszny jest jej powód.”

F.Schiller

 

 

9 marca uczniowie klasy I TM/Ti uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy z Panią Barbarą Bunio – psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Nowej Dęby.

Warsztaty dla maturzystów

3 marca maturzyści Zespołu Szkół uczestniczyli w warsztatach szkoleniowych z doradcą zawodowym panią Renatą Wojtaszek z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzycach.

 

Uczniowie mogli uświadomić sobie, jakie mają atuty zawodowe i jak mogą je wykorzystać szukając pracy i sporządzając dokumenty zawodowe. Mogli również nauczyć się prezentacji własnej osoby, przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Spotkanie z doradcą zawodowym

9 marca uczniowie ZS uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym Panią Anną Domagałą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Nowej Dęby.

 

Obecność doradcy w procesie planowania kariery pozwala usystematyzować wiedzę związaną z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami edukacyjno-zawodowymi oraz ułatwia wgląd we własną osobę i pozwoli w przyszłości dokonać wyboru dalszego kształcenia i właściwego przygotowania do procesu poszukiwania pracy.

Wyjazd uczniów na Słowację

W dniach od 22-27 Marca 2015 roku odbędzie się wyjazd młodzieży ZS do Popradu (Słowacja) w ramach projektu Comenius realizowanego w naszej szkole przez Polskę, Słowację, Turcję i Czechy. W wyjeździe będzie uczestniczyło aż 11 uczniów i 3 nauczycieli.

 

Celem ostatniego już wyjazdu jest:

- promowanie  aktywności  obywatelskiej młodzieży, a w szczególności obywatelstwa europejskiego;

-  rozwijanie  poczucia solidarności i promowanie tolerancji wśród młodzieży, w szczególności w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej;