Rozgrywki w tenisie ziemnym „Wyzwanie” sezon letni 2015

Do uczestnictwa zapraszamy mieszkańców, uczniów i osoby zatrudnione na terenie gminy Gorzyce. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze od godziny 1700 u animatorów boiska Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury 2

 

REGULAMIN ROZGRYWEK TENISOWYCH „WYZWANIE” SEZON LETNI 2015

1. Cel rozgrywek

Głównym celem rozgrywek jest integracja środowiska tenisowego amatorów w Gorzycach oraz podnoszenie umiejętności tenisowych poprzez zachęcenie do systematycznego rozgrywania meczów singlowych.

2. Termin rozgrywek

Rozstrzygnięcie Konkursu historycznego pt: Powiat Tarnobrzeg w latach powojennych

W Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu ogłoszono wyniki konkursu historycznego pn: „Powiat Tarnobrzeg w latach powojennych” organizowanego przez Zespół Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach oraz Towarzystwo Kulturalno – Historyczne Gminy Gorzyce. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych : Starosta Powiatu TarnobrzeskiegoPaweł Bartoszek, Wójt Gminy Gorzyce Leszek Surdy, Sekretarza Starostwa Kazimierz Błasiak oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Krzysztof Komórkiewicz.

,,DKE Z AUTOREM’’-RAHIMEM to hip-hopowa podróż do przyszłości.

26maja 2015r.odbyło się spotkanie z Sebastianem Salbertem (Rahimem) polskim raperem , producentem muzycznym , inżynierem dźwięku , właścicielem agencji artystyczno-wydawniczej MaxFlorRec. Kojarzony jest on przede wszystkim z zespołem Paktofonika.Od roku 2003 współtworzy projekt Pokahontaz. Rahim realizuje się w wielu dziedzinach , min. wystąpił w przedstawieniu ,,Szepty’’w reż. Jacka Burbana na scenie kameralnej Teatru Polskiego we Wrocławiu, w etiudzie filmowej Xaviera Tatarkiewicza ,,Wódeczka i panienki’’.

Tydzień Technik Wytwarzania

Zespół Szkół w Gorzycach był organizatorem „Tygodnia technik wytwarzania”. Wydarzenie to miało na celu zapoznanie uczniów, studentów i nauczycieli z różnorodnymi możliwościami nowoczesnego sprzętu używanego w zakładach pracy, w których stosowane są nowoczesne techniki wytwarzania.

Dzień Otwarty w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gorzycach

Uczniowie Zespołu Szkół z pedagogiem szkolnym otrzymali zaproszenie od uczestników  WarsztatówTerapii Zajęciowej.

 

 

 

Warsztat realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej poprzez rozwijanie umiejętności i zaradności życia codziennego  z uwzględnieniem sprawności psychofizycznej, stopnia dojrzałości społecznej i zawodowej.

Uczniowie mieli możliwość podziwiać prace wykonane są przez uczestników warsztatów w ramach Kiermaszu Wielkanocnego .

Wielkanocna Zbiórka Żywności

,,Nie zat­rzas­kuj za sobą drzwi. Może w da­nym mo­men­cie, ktoś będzie pot­rze­bował Two­jej po­moc­nej dłoni. Uchyl le­ciut­ko okno, aby usłyszeć wołanie oso­by w pot­rze­bie. Wytęż wzrok, uj­rzysz ile dob­re­go można uczy­nić otwierając się na dru­giego człowieka ‘’.

 

Pomóż ubogim! VIII Wielkanocna Zbiórka Żywności 2015 pod hasłem ,,Tak!POMAGAM’’.