Narodowe Czytanie ,,Lalki’’w Zespole Szkół w Gorzycach

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. Podczas poprzednich edycji wspólnie czytaliśmy „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię" Henryka Sienkiewicza.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

Upłynęły słoneczne wakacje, skończył się czas beztroskiego, błogiego wypoczynku, zabrzmiał pierwszy dzwonek. Rozpoczyna się rok szkolny 2015/2016 - czas pracy i nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice po raz kolejny podejmą trud kształtowania charakterów, rozwijania wiedzy i umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy.

NASI „MISTRZOWIE”

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2014/15 w Zespole Szkół w Gorzycach, wicedyrektor ds. CKP Jarosław Augustynowicz wręczył nagrody, oraz okolicznościowe dyplomy zwycięzcom trzeciej już edycji konkursu – „MISTRZ W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH”. Na poziomie klasy III ZSZ pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Sobolewski, który został wyróżniony nagrodą w postaci tabletu oraz dyplomem. Uczennica Karolina Drzymała za miejsce drugie w konkursie, oraz za 100% frekwencję otrzymała odtwarzacz MP-3.

Zakończenie roku szkolnego

Zakończył się  kolejny rok szkolny. Na uroczystość wręczenia nagród dla wyróżniających się uczniów przybył Starosta Tarnobrzeski Pan Paweł Bartoszek. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzycach z wizytą w Brukseli

Zespół Szkół w Gorzycach od pięciu lat uczestniczy w kolejnych edycjach międzynarodowej wymiany młodzieży Comenius. W tym okresie ponad 80 uczniów brało udział w zagranicznych wyjazdach. W dniach 27 - 29 maja 2015 r. dziesięcioosobowa grupa młodzieży pod opieką trójki nauczycieli wyjechała do Brukseli. Głównym celem wyjazdu było poznanie prac Parlamentu Europejskiego.Dla większości uczestników dużym przeżyciem był już sam lot samolotem – jedynym uczestnikiem wyprawy mającym „doświadczenia lotnicze” była pani Renata Stadnik – Komórkiewicz, koordynator projektu