Głosowanie na przewodniczącego

W wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, uzyskując największą liczbę głosów. Przewodniczącym Zespołu Szkół w Gorzycach został:
RADOSŁAW BEDNARCZYK.
Funkcję zastępców pełnią:
ADRIAN BARAN
NATALIA KRZACZKOWSKA
Suma oddanych głosów: 181
Komisja Wyborcza podjęła decyzje o nie ujawnianiu liczby głosów poszczególnych kandydatów. Informacje na ten temat kandydaci mogą uzyskać u opiekunów SU.
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!!! 

Konkurs „Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających” edycja IV

Konkurs - ,,Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających", stał się już tradycją Zespołu Szkół w Gorzycach. Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas II i III ZSZ zapraszamy do udziału
w IV edycji konkursu.

 

Zasady konkursu:

1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klasy II ZSZ i III ZSZ,
których frekwencja procentowa liczona od 01.10.15 do 29.04.16
nie będzie niższa niż 75%.

2. Zadania konkursowe obejmować będą działy:
- tokarki konwencjonalne
- tokarki CNC
- frezarki konwencjonalne
- frezarki CNC

Szkolne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Szkolne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego zostaną przeprowadzone w Zespole Szkół w Gorzycach dnia 01 października  2015r w godzinach od 9.00 – 11.30. Lokalem wyborczym w tym dniu będzie biblioteka szkolna.

W tym roku czekamy na Ciebie  i Twoje pomysły

Spotkanie koordynatorów 14-18 Czerwca 2015 Czechy/Praga

W dniach od 14 do 18 Czerwca 2015 roku odbyło się kilkudniowe spotkanie szkolnych koordynatorów projektu: "Lines- Porozumiewanie się między pokoleniami" w stolicy Czech - Pradze. W spotkaniu brało udział 12 przedstawicieli kadry wszystkich czterech szkół projektu z Polski, Czech, Słowacji i Turcji, w tym nauczyciele i dyrektorzy placówek.

Święto Zespołu Szkół w Gorzycach

W maju 1975 r. gorzycka szkoła przyjęła za patrona por. J. Sarnę, bohatera września 1939 r. pochodzącego z Pilchowa, który 13 września 1939 r. oddał życie broniąc przeprawy wycofujących się Polskich wojsk w rejonie Tarnobrzega.

Ślubowanie Klas Pierwszych

Już od wielu lat tradycją szkoły są otrzęsiny klas pierwszych przygotowywane przez starsze klasy. W tym roku głównym tematem zabaw i konkurencji był kot Salomon.  Klasy pierwsze rywalizowały ze sobą w 9 konkurencjach przygotowanych przez klasę 3 TM/TE.