,,Wszystkie dzieci nasze są!’’

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same
prawa, min. prawo do życia i rozwoju; prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o
własnym pochodzeniu); prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej; prawo do
swobody myśli, sumienia i wyznania; prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w
sprawach jego dotyczących w postępowaniu administracyjnym i sądowym; prawo do wychowywania
w rodzinie i kontaktów z rodzicami; prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej.

Gimnazjaliści grali o dodatkowe punkty na świadectwie

Już po raz ósmy na boiskach „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Gorzycach odbył się turniej w piłkę nożną chłopców i piłkę siatkową dziewcząt o puchar Dyrektora Szkoły.

Tegoroczny turniej był szczególny, gdyż patronat nad nim objął Podkarpacki Kurator Oświaty, umieszczając go na liście zawodów sportowych za które można dostać dodatkowe punkty na świadectwie gimnazjalnym.

PROGRAM RYNKU PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ W GORZYCACH

W dniu 22 maja br. pośrednik pracy pani Kinga Szczech z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzycach przeprowadziła w ramach aktywizacji zawodowej młodzieży program pod nazwą „Zawody przyszłości. Czyli jakie kompetencje i umiejętności będą kluczowe na lokalnym rynku pracy”. Uczniowie w trakcie spotkania mogli dowiedzieć się jakie zawody są zawodami przyszłościowymi oraz jakich kompetencji i umiejętności wymaga się od przyszłych pracowników.

Ukraińskie Święto Wyszywanka

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie na święto Wyszywanki - tradycyjnego ukraińskiego stroju organizowane przez kozacką część grupy historycznej Nieczuja. Święto odbyło się o godzinie 9:00 w Gorzyckim Domu Kultury.

Dziękujemy organizatorowi panu Wojciechowi Kasakowi za wspaniałe przeżycia

Dni Otwarte Zespołu Szkół w Gorzycach

W dniach 10, 11 maja 2018r. Zespół Szkół w Gorzycach otworzył się dla gimnazjalistów. Gorzycką placówkę odwiedziło ponad 400 uczniów z Gorzyc, Wrzaw, Zaleszan, Zbydniowa, Turbi, Radomyśla, Chwałowic oraz Tarnobrzega, Sandomierza, Grębowa i Dwikóz. Gimnazjaliści zobaczyli pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, laboratorium do nauki języków obcych, bazę sportową, sale lekcyjne i nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego, na wyposażenie którego placówka pozyskała kwotę przekraczającą siedem milionów złotych.

Międzynarodowa wymiana młodzieży w Gorzycach

W dniach od 6 do 12 maja 2018r. w Zespole Szkół w Gorzycach realizowany był kolejny projekt międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach programy Erasmus. Tym razem gorzycką szkołę odwiedziło 32 uczniów i nauczycieli z czterech krajów partnerskich: Turcji, Rumunii, Słowacji i Macedonii. Główny cel tego projektu to wypracowanie odpowiedzi na pytanie: Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach.