KONKURS „MISTRZ W ZAWODZIE OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH” EDYCJA VIII

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 organizujemy kolejną, ósmą już edycję

Konkursu –,,Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających”.

Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas II i III BSZ, zachęcamy

do systematycznego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i zapraszamy

do udziału w konkursie.
 

Zasady konkursu:                            

 

  1. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klasy II BSZ i III BSZ,

      których frekwencja procentowa liczona od 02.09.19 do 17.04.20

      nie będzie niższa niż 75%.

 

  1. Zadania konkursowe obejmować będą działy:

- tokarki konwencjonalne

- tokarki CNC

- frezarki konwencjonalne

- frezarki CNC

 

  1. Realizacja zadań w poszczególnych działach, odbywać się będzie w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2020r. w ramach zajęć praktycznych.

      4.   Zadania konkursowe stopniowane będą w dwóch kategoriach  zaawansowania:

            - na poziomie klasy II ZSZ

            - na poziomie klasy III ZSZ

           W powyższych kategoriach wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu.

5.   O zwycięstwie w konkursie decydować będzie suma punktów, uzyskanych w wyniku udziału w testach, oraz ćwiczeniach praktycznychz zakresu wyżej wymienionych działów.

            Uwaga:                 

            W zależności od uzyskania danego progu frekwencji procentowej, przyznawane będą dodatkowe punkty na zasadzie:

             80% - 85%         3  p.

             85% - 90%         6  p.

             90% - 95%         9  p.

             95% - 100%      12 p.

Zapraszamy do udziału w konkursie! Przewidziane atrakcyjne nagrody!!!