Zaznacz stronę

Erasmus +

Zespół Szkół w Gorzycach nie pozostaje w tyle- idzie krok w krok za inicjatywami pojawiającymi się na świecie. W ubiegłych latach realizowaliśmy Projekty Comenius.  W  kwietniu 2016 nasi uczniowie wyjechali do Brukseli w ramach konkursu organizowanego w naszej szkole pod Patronatem Pani Poseł Elżbiety Łukacijewskiej. Od marca 2016 roku bierzemy również  udział w  Polsko-Litewskim Funduszu Wymiany Młodzieży. Fundusz  powstał 1 czerwca 2007 roku na mocy porozumienia pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rządem Republiki Litewskiej.  Honorowy patronat objęli Premierzy Polski i Litwy. Dzięki realizacji tego projektu młodzi Polacy i Litwini odkrywają wspólne korzenie  i przełamują stereotypy narodowe. Projekt przyczynił się do budowania przyjaznej współpracy i umacniania więzi pomiędzy obydwoma narodami.

 Od września tego roku realizujemy projekt Erasmus + partnerstwa strategiczne. W tym projekcie pracujemy nie tylko ze szkołami, ale i z uniwersytetami co znacznie podkreśla wagę naszego projektu. Poszerzymy swoją wiedzę na temat wykorzystania urządzeń mobilnych w  edukacji, stworzymy scenariusze lekcji i opublikujemy je, co znacznie przyczyni się do podniesienia  poziomu nauczania w naszej szkole.

6 listopada udamy się w daleką podróż do Ferentino gdzie wszyscy wspólnie  przez 6 dni będziemy pracować nad projektem omawiając  kwestię urządzeń mobilnych w edukacji i zastosowaniu nowoczesnej technologii w nauczaniu i uczeniu się. Już dnia 7 listopada 2016 roku weźmiemy udział w konferencji w Rzymie poświęconej tym zagadnieniom.

Będziemy poszukiwać rozwiązań oraz zwiększać pewność siebie  uczestników projektu. Stworzymy filmy edukacyjne, będziemy uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i wykładach, a poprzez różne działania znacznie poszerzymy swoją wiedzę i zdobędziemy nowe doświadczenia. Wspólnie przeprowadzimy prelekcje, warsztaty i konkursy. Czas pomiędzy działaniami projektowymi wypełnią spotkania z rodzinami, władzami lokalnymi, wspólne kolacje, wędrówki i zwiedzanie. Wszystko to ma na celu pobudzenie zainteresowania kulturą i dziejami krajów partnerskich, a także otwartość na zastosowanie nowoczesnej technologii w celach edukacyjnych.

Już teraz solidnie pracujemy przygotowując materiały na wyjazd do Włoch bo przecież tak jak zawsze chcemy tam wypaść jak najlepiej.

 

Skip to content