Technik Organizacji Reklamy - NOWOŚĆ!

Technik organizacji reklamy -Organizuje i prowadzi kampanie reklamowe, przygotowuje i wykonuje projekty reklam, organizuje proces sprzedaży produktów i usług reklamowych. Technik organizacji reklamy powinien umieć posługiwać się nowoczesnymi urządzeniami i sprzętem technicznym, w tym komputerem i specjalistycznymi programami graficznymi. Możesz pracować w agencjach reklamowych, działach marketingu różnych instytucji, biurach ogłoszeń, działach promocji.

Zdjęcie: