Technik Odlewnik

Specjalista technik odlewnik:

Przygotowuje produkcję odlewów od analizy rysunków przez kalkulację kosztów projektuje określone procesy technologii odlewniczej oraz opracowuje wynikające z tej technologii instrukcje robocze i pomocnicze nadzoruje bezpieczeństwo pracy podległych pracowników oraz stan maszyn, urządzeń, narzędzi wprowadza zmiany w obowiązujących instrukcjach roboczych w celu doskonalenia procesów produkcyjnych nadzoruje zgodność i przebieg wykonywanych procesów z obowiązującymi instrukcjami roboczymi rozdziela i nadzoruje zadania realizowane przez określone zespoły lub brygady robotników kieruje gospodarką materiałową i sprzętową w procesie odlewniczym wykorzystuje dostępne programy komputerowe przydatne w zawodzieOdlewnictwo ponownie staje się coraz bardziej znaczącą metodą wytwarzania wyrobów dla wielu dziedzin przemysłu. Ponownie, ponieważ przez ostatnich kilkanaście lat następował spadek zainteresowania odlewnikami i odlewami. W ostatnich latach na szczęście ciągle wzmacnia się pozycja odlewnictwa jako techniki wytwarzania komponentów. Jest to spowodowane rozwojem inżynierii materiałowej, która daje możliwość produkcji odlewów z materiałów o wcześniej nieosiągalnych właściwościach. Drugim czynnikiem, który przyczynia się do wzrostu znaczenia odlewnictwa jest wykorzystanie technik komputerowych do projektowania całego procesu powstawania odlewu tj. od projektu odlewu aż po jego wykończenie.
Szczególnie dynamiczny rozwój odlewnictwa w Polsce nastąpił na Podkarpaciu. Przyczyniła się do tego inicjatywa pod nazwą „Dolina Lotnicza (Aviation Valley), która skupia przedsiębiorstwa z branży lotniczej. W związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na odlewników. Dlatego też postanowiliśmy wznowić kształcenie w tym zawodzie.

 

 

Galeria do artykułu: