Technik Mechanik

Współczesny technik mechanik to specjalista, który jest przygotowany do organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania i eksploatacji maszyn oraz projektowania obiektów mechanicznych, procesów obróbki i montażu. Głównym celem pracy technika mechanika jest budowa lub naprawa i obsługa maszyn oraz urządzeń technicznych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania, sprzedaży, użytkowania. Ponadto technicy mechanicy zajmują się technologią i planowaniem produkcji z użyciem określonych maszyn i urządzeń. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalizacji.

W warunkach stale unowocześnianej produkcji, zarówno pod względem rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów, jak i procesów technologiczno-organizacyjnych wytwarzania, należy oczekiwać, że w okresie swojej aktywności zawodowej technik mechanik będzie miał do czynienia z maszynami i technologiami różnych generacji dlatego musi być przygotowany do szybkiego doszkalania się wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn.

Plan nauczania w zawodzie zawiera ciekawe przedmioty:

 • technologię mechaniczną
 • rysunek techniczny
 • maszynoznawstwo
 • pracownię technik wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • obrabiarki, skrawanie i narzędzia
 • pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • pracownię techniczną
 • komputerowe wspomaganie procesów wytwarzania i rysowania
 • język obcy zawodowy

Przedmioty te realizujemy w formach zajęć teoretycznych -735 godzin i zajęć praktycznych -735 godzin.
Co czeka absolwentów po ukończeniu szkoły?

Absolwenci technikum są dobrze przygotowani do studiów na politechnikach lub innych wyższych uczelniach technicznych na różnych kierunkach stosownych do specjalizacji. Na technikuów czeka praca w firmach produkcyjnych i usługowych w najbliższej okolicy. na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Technicy mechanicy nadzorują prace robotników, wspomagają prace inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, kontrolą jakości, marketingiem (sprzedaży maszyn, urządzeń, podzespołów oraz ich magazynowaniu).

Specjaliści w zakresie obsługi i programowania maszyn cyfrowych są poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Uczniowie, którzy zdecydują się na kształcenie w technikum mechanicznym będą mieli okazję nauczyć się wykonywać rysunki techniczne i technologiczne z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania (np. programy typu CAD), ale również programować obrabiarki sterowane numerycznie.

Dzięki realizacji projektów unijnych szkoła wzbogaciła się o wiele nowoczesnych maszyn i urządzeń wspomagających proces edukacji. Zakupiony został robot KUKA wspomagający pracę linii odlewniczej oraz drukarka 3D . Na zdjęciu niżej możliwości wydruku szkolną drukarką 3D

Dlaczego Powinieneś wybrać Technikum Mechaniczne?
*Nowoczesna baza dydaktyczna
*Ciekawe programy wspomagania projektowania i wytwarzania

 • Inventor
 • Solid Edge
 • EdgeCam
 • SolidWorks
 • AutoCAD
 • MTS

*Kadra o wysokich kwalifikacjach z uprawnieniami egzaminatora
(J. Augustynowicz, S. Krawczyk, S. Bidas, M. Belotti, M. Drobiazg, K.Gozdyra, W. Kowalik, Z. Motyka, R. Pasieczny, R. Zieliński)

Uczniowe mają możliwość rozwijania swoich zainteresowanń i zdobycia dodatkowych uprawnień dzięki np kursom spawania lub zajęciom z robotyki (szkoła posiuada programowalne zestawy klocków emulujące pracę rzeczywistych robotów np robota przemysłowego KUKA)

Baza dydaktyczna Technika Mechanika
Nasza szkoła posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne meble i bogate zestawy pomocy naukowych.Mamy kilka klasopracowni wyposażonych między innymi w aparaturę kontrolno-pomiarową, pracownie wyposażone w programy umożliwiające programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie, pracownie wyposażone w programy np. AutoCAD, SolidEdge i inne.
Opis głównych przedmiotów nauczania
1) Technologia mechaniczna   Przedmiot odpowiada na pytania: jak to jest zrobione?, jak to zrobić? w dziedzinach:

 • Wytwarzania materiałów konstrukcyjnych
 • Podstawowych technik wytwarzania i prac ślusarskich
 • Maszynowej obróbki skrawaniem
 • Obróbki cieplnej i cieplno chemicznej
 • Odlewnictwa i obróbki plastycznej
 • Wykonywania połączeń spajanych
 • Wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych

2) Podstawy konstrukcji maszyn (PKM) – rysunek techniczny, mechanika techniczna, części maszyn
Przedmiot odpowiada na pytania: jak ,,obliczyć’’ , zaprojektować i poprawnie narysować część maszynowych
3) Pracownię technik wytwarzania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Przedmiot odpowiada na pytania: jak poprawnie eksploatować maszyny i urządzenia od ich powstania do likwidacji w obszarach:

 • Instalowaniu nowych maszyn
 • Diagnostyki i badanie stanu technicznego
 • Przeprowadzania przeglądów i remontów
 • Doboru środków smarnych i materiałów eksploatacyjnych
 • Montaż i demontaż części , zespołów, maszyn
 • Opracowania i korzystania z instrukcji i dokumentacji techniczno- ruchowej
 • Likwidacji maszyn przez recykling

4) Maszynoznawstwo Przedmiot odpowiada na pytania: jak działają i jak są zbudowane maszyny takie jak:

 • Silniki cieplne
 • Maszyny i urządzenia transportowe
 • Maszyny i urządzenia energetyczne
 • Pompy , sprężarki , wentylatory, chłodziarki i klimatyzatory
 • Napędy hydrauliczne i hydrokinetyczne
 • Urządzenia techniki grzewczej i cieplnej

5) Pracownia techniczna Przedmiot realizowany w formie ćwiczeń laboratoryjno – badawczych oraz projektowych- wykorzystujący wiedzę z wszystkich przedmiotów zawodowych w celu rozwiązywania problemów technicznych:

 • Pomiary warsztatowe
 • Badania własności materiałów konstrukcyjnych , odlewów i spoin:
 • Projektowanie procesów technologicznych typowych części maszyn oraz projektów realizacji prac związanych z przywróceniem własności eksploatacyjnych maszyn i urządzeń
 • Oprócz powyższych zajęcia prowadzone są na przedmiotach specjalistycznych:

6) Procownia obrabiarek CNC
7) Programowanie obrabiarek CNC
8) Pracownia techni wytwarzania

Realizowaliśmy projekty unijne, które wzbogaciły naszą bazę dydaktyczną:
– „Podkarpacie stawia na zawodowców”-kwota 0,7 mln zł
– „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania” kwota 5 mln zł

Posiadamy również stanowiska do obróbki na obrabiarkach konwencjonalnych i sterowanych numerycznie.
Zajęcia praktyczne są prowadzone w Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w zakresie tradycyjnych i nowoczesnych technik wytwarzania oraz technik obróbkowych. Praktyka zawodowa, którą organizuje szkoła odbywa się między innymi na terenie Federal Mogul Gorzyce i jest realizowana w klasie III

Najlepsza szkoła na podkarpaciu! Tabela z tygodnika „PERSPEKTYWY”
Przykładowe wyniki egzaminu zawodowego w Zespole Szkół w Gorzycach:

Technik mechanik - Operator obrabiarek skrawających

ZS Gorzyce: 91,67% 87,50%
Woj. podkarpackie 56,80% 80,14%
OKE Kraków  48,90% 76,30%
Polska 41,00% 73,50%

Opinie o Technikum Mechancznym Zespołu Szkół w Gorzycach

1. W wieku piętnastu lat, przyszło mi zdecydować o wyborze szkoły średniej. Jak większość moich rówieśników miałem pustkę w głowie i żadnego planu działania na dorosłe życie. Częściowo pod wpływem rodziców, a także sugerując się decyzją niektórych spośród kolegów ze szkoły podstawowej zdecydowałem się złożyć podanie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół w Gorzycach. Nie bez znaczenia była również niewielka odległość szkoły od domu. Szybko okazało się, że gorzycka szkoła to miejsce przyjazne dla ludzi takich jak ja i bardzo niedoceniane przez społeczność Gorzyc prawdopodobnie dlatego, że znajduje się w Gorzycach, a nie np w Tarnobrzegu. Trafiłem na grono zgranych przyjaciół a wraz z nimi na zaangażowanych nauczycieli, którzy starali się nauczyć nas podstaw przyszłego zawodu w sposób nienachalny, bardzo praktyczny i w rozsądnym zakresie. Do dziś pamiętam wizytę grupy uczniów ze stalowowolskiego technikum o tzw „wyższym prestiżu lokalnym”, którzy nie wytrzymali presji swoich zbyt ambitnych nauczycieli i całą klasą przyjechali prosić o przyjęcie do Gorzyc. Od tamtej pory nie miałem już wątpliwości, że Gorzyce to strzał w dziesiątkę. …
Wszystkim obecnym i przyszłym uczniom życzę, aby podejmowali wyłącznie dobre decyzje, kierując się doświadczeniami swoich poprzedników, nie zaś licząc na samo tylko szczęście, bo ono dopisuje nie zawszenie i nie każdemu.

Dziękuję wszystkim moim nauczycielom za poświęcony czas, zaangażowanie i cierpliwość do mnie.

Wszystkim życzę wszystkiego dobrego, dr inż. Paweł MAZUR

2. Witam.Nazywam się Rafał Wajs, Jestem absolwentem Technikum Mechaniczno-Odlewniczego, moim wychowawcą był mgr Andrzej Rękas. Od zakończenia mojej edukacji w TMO mineło 15 lat. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, iż wybór TMO jako kontynuacji mojej nauki był bardzo trafny.szkoła bardzo dobrze przygotowuje swoich uczniów do dalszej drogi czy to zawodowej czy przyszłych studiów. Oczywiście szkoła to nie tylko nauka, ale wspaniałe chwile przeżyte z kolegami. Dyrektor i nauczyciele troszczyli się zarówno o realizacje swojego celu pedagogicznego –gruntowne przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego i maturalnego, jak i celu społecznego –wychowanie nas na jednostki kreatywne, przejawiające inicjatywę i mające sprecyzowane wymagania – zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. Przez okres nauki zawsze mogłem liczyć na nich pomoc, współpracę i otwarte drzwi, podobnie jak wszyscy inni uczniowie. Nasza szkołą była jak wielka rodzina, w której każda osoba miała znaczenie, była traktowana jak ktoś z potencjałem i zasobami, które należy odkryć i wykorzystać dla naszego dobra. A ich odkrywanie było wielką, pełną zabawy przygodą! Po latach doceniam to, czego nauczyłem się ww tej szkole. Zdobyta wiedza naukowa i praktyczna w TMO pozwoliła mi ukończyć Uniwersytet Rzeszowski na kierunku wychowania Fizyczne. Obecnie jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach oraz pełnię funkcję radnego w Gminie Gorzyce. Kończąc, Życzę przyszłym abiturientom dużo pomyślności w dalszym zdobywaniu wiedzy, a gronu pedagogicznemu wytrwałości w kształceniu.

Z poważaniem
Rafał Wajs.

Galeria do artykułu: