Technik Ekonomista

Celem kształcenia zawodowego w Technikum Ekonomicznym w Gorzycach  jest przygotowanie uczniów do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

 

W Technikum Ekonomicznym  w Gorzycach oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczniowie uczą się przedmiotów zawodowych takich jak: ekonomika, rachunkowość, prawo, pracownia ekonomiczna.

Nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych ekonomicznych  i przedsiębiorczości to:

  • mgr Edyta Hajdo

  • mgr Anna Motyka

Rachunkowość to przedmiot, który pozwala zdobyć wiedzę i praktykę w prowadzeniu  księgowości firmy oraz uczyć się jak sporządzać bilans, zestawienie obrotów i sald, jak funkcjonują konta bilansowe, wynikowe i konta kosztów, ewidencjonować operacje gospodarcze, sporządzać listę płac, ewidencję sprzedaży i zakupu towarów i wyrobów gotowych, sporządzać analizę finansową firmy dobierając odpowiednie wskaźniki, sporządzać kalkulację cen oraz rozwiązywać i analizować projekty do egzaminu zawodowego.

Prawo – obejmuje treści dotyczące stosowania prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego oraz prawa pracy w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Wiedza z zakresu prawa umożliwia  uczniom  zrozumienie mechanizmów funkcjonowania Państwa oraz będzie pomocne w życiu społeczno- gospodarczym danego regionu. W ramach przedmiotu uczniowie biorą udział w wycieczkach do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. 

Ekonomika- obejmuje kształcenie dotyczące funkcjonowania  podmiotów w gospodarce rynkowej. Podczas zajęć uczniowie nabywają niezbędne umiejętności do prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej lub usługowej oraz kształtują umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Odwiedzają firmy, banki i urzędy lokalnego rynku pracy.

 

Ukończenie  Technikum Ekonomicznego uprawnia absolwentów do podjęcia dalszej nauki na studiach oraz do łatwiejszego znalezienia i podjęcia pracy.

Baza dydaktyczna TE

Na zajęciach praktycznych  i pracowni ekonomicznej uczniowie poznają programy księgowe i magazynowe, obsługę kasy fiskalnej oraz wypełnianie faktur  i prowadzenie firmy. Uczą się obsługi programów  firmy INSERT i WAPRO oraz PŁATNIK  dotyczących obsługi magazynu, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, pełnej księgowości, programu obsługi kadr oraz środków trwałych i wyposażenia firmy, rozliczeń z Urzędem Skarbowym z podatku VAT, podatku dochodowego oraz rozliczeń z ZUS-em. Korzystanie  z programów komputerowych do obliczeń, analiz i sprawozdań finansowych  pozwala  na właściwe przygotowanie młodzieży do egzaminu zawodowego.

Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa pozwalają wzbogacić poznaną wiedzę na rachunkowości,  prawie i ekonomice o praktyczne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw banków i urzędów na lokalnym  rynku.

 

Obecny egzamin zawodowy składa się z części teoretycznej- testów i części praktycznej- projektu.Wyniki egzaminów

Szkoła może pochwalić się bardzo dobrym  przygotowaniem uczniów do egzaminu zawodowego w zawodzie Technik Ekonomista i  zdawalnością tego egzaminu.

Technik Ekonomista

2014

  • 91,7% - wynik ZS Gorzyce

  • 83,3% - woj. podkarpackie

  • 76,49% - Polska

2015

  • 100% - wynik ZS Gorzyce

  • 84,5% - woj. podkarpackie

  • 85,9% - Polska

Projekty Unijne w TE

Uczniowie Techniku Ekonomicznego w Gorzycach poszerzają swoją wiedzę ekonomiczną w sposób praktyczny realizując projekt pt: „Obsługa programów finansowo-księgowych”, który pozwala kształcić umiejętność uczniów w obsłudze programów funkcjonujących na obecnym lokalnym rynku w firmach. Jest to obsługa programów Firmy WAPRO- Fakturka, Wf - Mag, Wf - Kaper, Wf -Fakir, Wf -Best, Wf- Gang, Wf -Analizy. Programy te służą do obsługi sprzedaży i magazynu, księgi przychodów i rozchodów, pełnej księgowości, kadr i płac, środków trwałych i fakturowania. Uczniowie naszej Szkoły realizują też projekt pt: „Obsługa kasy fiskalnej i wagi elektronicznej”.  Młodzież uczy się obsługi kasy fiskalnej i wagi elektronicznej potrzebnej do pracy w każdym sklepie, firmie handlowej i usługowej. Umiejętności te pozwalają uczniom Technikum Ekonomicznego w Gorzycach być bardzo konkurencyjnym w uzyskaniu pracy  na rynku pracy w tak trudnych obecnie czasach.

Opinie

 

Oto wypowiedź Ilony Czerwonki:

„Dwa lata temu jako absolwentka Technikum Ekonomicznego opuściłam mury Zespołu Szkół w Gorzycach. Czas tu spędzony wspominam bardzo mile. Wybierając szkołę średnią tak naprawdę nie wiedziałam co chcę robić w życiu. Decydując się na profil ekonomiczny nie przypuszczałam, że zainteresuje mnie on na tyle, aby podjąć kształcenie w tym właśnie kierunku.

Aktualnie jestem studentką II roku Studiów dziennych Zarządzania na KUL-u w Lublinie osiągając  bardzo dobre wyniki w nauce. Śmiało mogę stwierdzić, że wiedza, którą zdobyłam podczas 4 letniej nauki w Technikum Ekonomicznym  w Gorzycach jest mi niezwykle przydatna.

Zespół Szkół w Gorzycach ma prawdę wysoki poziom nauczania i moim zdaniem tylko od nas zależy w jakim stopniu z tej nauki skorzystamy.”

 

Oto wypowiedź Barbary Biały – cytuję :

„W 2006 roku w Zespole Szkół im. Por. Józefa Sarny ukończyłam Technikum Ekonomiczne. W tym samym roku uzyskałam dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Okres nauki w Technikum Ekonomicznym to czas, który zawsze bardzo miło wspominam. Wiedza zarówno teoretyczna jak i praktyczna wyniesiona z TE w dużej mierze ułatwiła mi ukończenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomia o specjalności Rachunkowość i Finanse.

Dziś pracuję w Kancelarii Podatkowej oraz prywatnej Firmie na stanowisku księgowej i czerpię z tego ogromną satysfakcję.
W 2012 roku ukończyłam kurs pedagogiczny. Odbywając praktykę pedagogiczną w Zespole Szkół w Gorzycach w klasach TE zdałam sobie sprawę, że z perspektywy czasu mogę powiedzieć, iż wybór TE w Zespole Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach jako kontynuacji mojej nauki był bardzo trafny.
Technikum Ekonomiczne w pełni przygotowuje uczniów do prawdziwej pracy w działach księgowości, kadr i płac, a także w instytucjach min. Urzędzie  Skarbowym czy ZUS. Uczniowie zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną. Pracuję na programach księgowych i kadrowych, które wykorzystywane są w wielu firmach oraz w biurach rachunkowych.
Grono pedagogiczne uczące przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Gorzycach dobrze przygotowuje swoich uczniów do dalszej drogi czy to zawodowej czy przyszłych studiów. Ważne jest, że zawsze służy pomocą, nie tylko w okresie nauki, ale również po jej zakończeniu.

Korzystając z okazji chciałam serdecznie podziękować mojej wychowawczyni Pani Ani Motyce za ciepło, życzliwość, trudną pracę oraz wskazanie mi właściwej drogi w moim życiu.

Polecam Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół im. Por. Józefa Sarny w Gorzycach osobom wiążącym swoją przyszłość zawodową min. z księgowością oraz kadrami. Osobom pragnącym poszerzać swoje horyzonty o bogatą wiedzę i cenne umiejętności, które z pewnością zostaną wykorzystane i docenione w pracy zawodowej.

Jednak kochani pamiętajcie: "dobra szkoła i dobre Grono Pedagogiczne to tylko połowa sukcesu. Drugą połową jest Wasza determinacja i zaangażowanie."

Galeria do artykułu: