Technik Automatyk - NOWOŚĆ!

Technik automatyk – montuje, uruchamia i obsługuje urządzenie i instalacje automatyki, dokonuje przeglądów i konserwacji tych urządzeń raz diagnozuje i remontuje urządzenia i instalacji automatyki. posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;
Jak wygląda praca automatyka?
Dziś ciężko sobie wyobrazić halę produkcyjną bez maszyn z szybko posuwającymi się taśmami, które produkują dane wyroby. To właśnie technicy automatycy zajmują się tym, by takie maszyny pracowały bez zarzutu. Poza tym to oni mogą projektować maszyny, które mają być przeznaczone do konkretnych celów. Opiniują też projekty z zakresu układów automatyki. Automatyk może znaleźć pracę w laboratoriach zakładów przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, biurach technologicznych, halach produkcyjnych itp. Obecnie wszystkie niemal gałęzie przemysłu są ściśle zautomatyzowane, tak więc dobry automatyk nie powinien mieć większych problemów ze znalezieniem pracy

Zdjęcie: