Operator CNC

1. Charakterystyka zawodu
Naukę zawodu operator obrabiarek skrawających można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczej szkole zawodowej.
Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej absolwent może podjąć naukę w technikum uzupełniającym lub ogólnokształcącym liceum uzupełniającym.
Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: rysunek techniczny, technologia ogólna, podstawy maszynoznawstwa i automatyki, technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki, pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek sterowanych CNC, zajęcia praktyczne, specjalizacja.
Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych.
Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie. Zadania zawodowe to: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera, programowanie obrabiarek, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów.
Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.
 
 2. Baza dydaktyczna
Pracownia nr 2 – wyposażona jest w stanowiska do symulacji obróbki szt. 12 wraz z komputerami
i oprogramowaniem technicznym, frezarka numeryczna EMCO MILL 55, ploter frezujący CNC

 
Pracownia nr 3 – centrum frezarskie CNC DMC 635V z systemem sterowania HEIDENHAIN, centrum frezarskie CNC E 350 z systemem sterowania SINUMERIK 828D, centrum tokarskie CNC E 25 z systemem sterowania FANUC Oi-TD, centrum tokarskie CNC E 25 z systemem sterowania SINUMERIK 828D, oraz stanowiska do symulacji obróbki wraz z komputerami i oprogramowaniem technicznym

 
Pracownia nr 4 – frezarka sterowana numerycznie z systemem sterowania PRONUM, oraz stanowiska do symulacji obróbki np. MTS CNC, tokarka numeryczna EMCO TURN 55 z systemem sterowania SINUMERIK wraz z komputerami i oprogramowaniem technicznym

 
Pracownia nr 5 – tokarki i, frezarki konwencjonalne wraz z oprzyrządowaniem i narzędziami pomiarowymi i skrawającymi

 
Pracownia nr 6 – tokarki i, frezarki i szlifierki konwencjonalne wraz z oprzyrządowanie

 
FIRMA MIRJAN – tokarki sterowane numerycznie z systemem sterowania FANUC i SINUMERIK
 
3. Projekty unijne
1. „Podkarpacie stawia na zawodowców” - współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – ZS w Gorzycach kwota dofinansowania 697 572,77 zł
2. „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – powiat tarnobrzeski” – kwota dofinansowania to ok. 3.5 mln zł
4. Absolwenci
Tomasz Rychel absolwent
Wszystkim gimnazjalistą, którzy już niedługo staną przed trudnym wyborem placówki w której będą zdobywać wiedzę i doświadczenie szczerze polecam Zespół Szkół im. Por J. Sarny w Gorzycach.
Dzięki bardzo bogatej ofercie edukacyjnej, różnorodności kół przedmiotowych jak i wykształconej i Entuzjastycznej kadrze nauczycielskiej Nasza Szkoła daje możliwość po jej ukończeniu podjęcia nauki Na prestiżowych uczelniach bądź zdobycie wybranego zawodu. To z kolei gwarantuje lepszy start w przyszłości. Przy zespole Szkół w Gorzycach znajduje się również kompleks sportowy gdzie uczniowie mogą rozwijać swoją sprawność fizyczną. Ogromną zaletą szkoły jest również przyjazna atmosfera, ja jako były uczeń bardzo ciepło wspominam lata spędzone w tym miejscu.
Wszystkim Gimnazjalistą życzę pozytywnych wyników egzaminów końcowych oraz przemyślanego wyboru przyszłej szkoły.