Oddział Wielozawodowy

Oddziały wielozawodowe to klasy skupiające uczniów uczących się w różnych zawodach. W szkole uczniowie uczestniczą w lekcjach przedmiotów ogólnokształcących. Zajęcia praktyczne odbywają w zakładach, z którymi podpisali umowy o pracę. Dodatkowo raz w roku uczestniczą w kilkutygodniowym kursie zawodowym w ośrodku kształcenia zawodowego. Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub wziąć udział w egzaminie czeladniczym organizowanym przez izby rzemieślnicze. Aktualnie nasi uczniowie kształcą się w następujących zawodach:

  • fryzjer,
  • sprzedawca,
  • kucharz,
  • piekarz,
  • cukiernik,
  • mechanik pojazdów samochodowych,

Ale Ty możesz wybrać inny interesujący Cię zawód.

Cykl kształcenia w klasie wielozawodowej (na podbudowie gimnazjum) trwa 2 lub 3 lata (w zależności od zawodu).