Zaznacz stronę

Rower o wartości 2000 zł, darmowa wycieczka dla 30 uczniów, stypendia, nagrody książkowe, płatne staże w okresie wakacyjnym – tak zakończył się rok szkolny w Zespole Szkół w Gorzycach.

W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. Valeriia Yelizarova – uczennica klasy pierwszej technikum logistycznego została uznana za najwszechstronniejszą uczennicę spośród wszystkich uczniów klas pierwszych, w nagrodę od Dyrektora Szkoły otrzymała rower o wartości 2000 zł. Z kolei Tomasz Czernikowski z najwyższą średnią ocen w szkole (5,56) został stypendystą Prezesa Rady Ministrów i w kolejnym roku szkolnym będzie otrzymywał stypendium od Premiera Polski.

Tradycją w Zespole Szkół w Gorzycach jest coroczna „Wycieczka dla najlepszych uczniów”.
W tym roku w miesiącu wrześniu na bezpłatną dwudniową wycieczkę do Zakopanego pojedzie 30 uczniów. Uczestnicy wycieczki to uczniowie z najwyższymi średnimi ocen w szkole, ale również uczniowie zaangażowani w prace organizacji uczniowskich takich jak Samorząd Uczniowski czy PCK.

Każdy uczeń gorzyckiej szkoły, który ma świadectwo z paskiem (dotyczy to również absolwentów szkół podstawowych,
a więc uczniów przyszłych klas pierwszych) ma zapewnione w kolejnym roku szkolnym stypendium. Stypendia dla uczniów przydziela Starosta, Prezes zakładu Federal Mogul i Dyrektor, a dla najlepszego ucznia Prezes Rady Ministrów.

– To był dobry rok dla naszej szkoły. Odbyły się dwie międzynarodowe wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus, dwudziestu uczniów odbyło praktyki zawodowe w Szwecji, doposażyliśmy nasze pracownie przedmiotowe, ale przede wszystkim uczniowie obdarzają nas bardzo dużym zaufaniem, o czym świadczy nabór do klas pierwszych w ostatnich latach i obecnym roku– mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz.

Należy również dodać, iż Zespół Szkół w Gorzycach jest jedyną placówką w województwie podkarpackim w której w kolejnym roku szkolnym będą realizowane dwa duże projekty z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Dwa projekty o wartości przekraczającej 6 milionów złotych doposażą szkołę w nowe nowoczesne pracownie do nauki przedmiotów: mechanik, mechatronik, informatyk, programista, ekonomista i logistyk. W ramach tych projektów w okresach wakacyjnych będą odbywały się również płatne staże w zakładach pracy. Szkoła napisała kolejny projekt praktyk zagranicznych, tym razem w Szwecji i Chorwacji.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że wybór Zespołu Szkół w Gorzycach przez uczniów kończących szkołę podstawową to dobra inwestycja w przyszłość.

Linki do filmów o Zespole Szkół w Gorzycach:

Rekrutacja – 2024

Link do filmu: Uczniowie Zespołu Szkół w Gorzycach podczas praktyk zawodowych w Szwecji:


Skip to content