Zaznacz stronę

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 uchwalonego przez Radę Ministrów w celu poprawy czytelnictwa w Polsce , nasza szkoła włącza się w ogólnopolskie projekty czytelnicze.

Dnia 24 listopada 2023r.młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniu z doktorantką Biografistyki Pedagogicznej WNS KUL p.mgr Katarzyną Sabat. Pani Katarzyna jest autorką książki -,,Tadeusz Gajda ,,Tarzan’’, a także wielu prac badawczych. Jej działalność koncentruje się wokół biografii osób związanych z polskim podziemiem niepodległościowym i antykomunistycznym.

Uczniom klas pierwszych i drugich przybliżyła biografię ,,Tarzana’’ , opowiedziała o tragicznych losach urodzonego
w Charzewicach , charyzmatycznego dowódcy polskiego podziemia niepodległościowego. Było to bardzo wartościowe spotkanie i żywa lekcja historii. Organizatorzy tego wydarzenia otrzymali pamiątkowy album, który jest świadectwem umiłowania Ojczyzny w trudnych czasach ,a także refleksją nad każdym ludzkim istnieniem , nad każdą ofiarą życia złożoną na ołtarzu Ojczyzny.

Ta żywa lekcja historii miała na celu ukazanie współczesnemu , młodemu pokoleniu , że należy szukać własnej tożsamości , rozumieć słowo wolność, której nie można tylko posiadać. Należy ją ciągle zdobywać przez prawdę. Dzięki takim spotkaniom i obcowaniu z książką wzbogacamy naszą wiedzę, poszerzamy horyzonty myślowe i kształtujemy ducha patriotyzmu.

Skip to content