Zaznacz stronę

Grupa uczniów z Zespołu Szkół w Gorzycach w dniu 14 listopada 2023r.zorganizowała wycieczkę do Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023-Lublina.Jest to pierwsze polskie miasto, które pełni tę zaszczytną rolę, ponieważ jest otwarte ,przyjazne, odpowiada na potrzeby i aspiracje młodzieży. To miejsce, w którym młodzi ludzie niezależnie od pochodzenia czy światopoglądu mają swoją przestrzeń i czują ,że są u siebie , a ich głosy są słyszane i doceniane.                                    

W czasie pobytu w tym mieście mieliśmy możliwość zapoznania się z historią dotyczącą okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej. Lekcja historii i zdobyta tam wiedza na temat byłego obozu koncentracyjnego,obiekty,dokumenty,listy,pamiątki,wspomnienia,które znajdują się w Państwowym Muzeum na Majdanku w sposób szczególny zapadnie w naszej pamięci.   Wchodząc na teren obozu, uwagę zwiedzających przykuł Pomnik-Brama ,który obecnie jest symbolicznym wejściem do obozu nawiązującym do bramy piekieł z ,,Boskiej komedii’’ Dantego. Spacerując ścieżką historyczną po Konzentrationslagerze mogliśmy na własne oczy zobaczyć symbole nazistowskiego terroru i ludobójstwa-komory gazowe, krematoria, baraki, mieszkania dla więźniów, łaźnie.                

Podsumowaniem pobytu w muzeum była wystawa multimedialna ,,Więźniowie Majdanka’’ prezentowana w baraku nr 62.Przedstawia ona niemiecki obóz koncentracyjny przez pryzmat więźniów , ich doświadczeń zbiorowych i indywidualnych.                                                                                                                        
Kolejnym punktem programu wycieczki był seans filmowy w Cinema City Felicity. Zamierzeniem organizatorów wyjazdu był udział właśnie w tym dniu w ekranizacji powieści ,,Chłopi’’, ponieważ  99 lat temu Władysław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla ,właśnie za tę powieść. Ta barwna opowieść na kinowym ekranie , ukazana za pomocą animacji malarskiej sprawiła, że przez chwilę poczuliśmy się zahipnotyzowani. Obraz wsi, pejzaże ,ludzkie namiętności, rola pracy, obyczaje, tradycje, bogata galeria postaci  połączone z akordami pięknej ludowej muzyki ,pozwoliły nam na oderwanie się od świata rzeczywistego. Nawiązanie do znakomitych dzieł malarskich J.Chełmońskiego, J.Vermeera, W.Ślewińskiego, J.Stanisławskiego ubogaciły nasze wnętrze.

Lublin stworzył dla nas przestrzeń i umożliwił zdobycie wiedzy na różnych płaszczyznach.

Skip to content