Zaznacz stronę
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ podpisała umowę na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu ERASMUS+ i w związku z tym Zespół Szkół w Gorzycach im. por. J. Sarny ogłasza
 nabór uczestników do projektu KA122-VET-AB2CD883
„Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz kształcenie tożsamości europejskiej w społeczeństwie globalnym”.


Projekt dotyczy uczniów klas trzecich i czwartych w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, technik informatyk i technik programista.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania i uzupełnienia będą dostępne od 6 listopada 2023r.
Ostateczny termin składania dokumentów w Biurze Projektu: 24 listopada 2023r. 
Dalsze informacje o projekcie będą ukazywały się na szkolnym koncie FB oraz na www.zsgorzyce.pl
Skip to content