Zaznacz stronę

W tym roku obchodzona jest rocznica 800-lecia śmierci bł. Wincentego Kadłubka. Mistrz Kadłubek uważany za jedną
z najważniejszych postaci w dziejach literatury i historiografii polskiej, określany mianem „ojca kultury polskiej”. Dokonania mistrza Wincentego pozwalają postawić go wśród najwspanialszych postaci Kościoła i polskiej kultury, jako pierwszego polskiego intelektualistę i tego, który pozostawił pierwszy zapis dziejów ojczystych w postaci Kroniki polskiej (Chronica Polonorum ),obejmującej dzieje Polski od jej najdawniejszych czasów do roku 1202. Kronika spisana na polecenie Kazimierza II Sprawiedliwego wydana została po łacinie w roku 1612, a po polsku dopiero w 1862 roku. Należy pamiętać, że Wincenty Kadłubek jest patronem miasta Sandomierza.
Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tej doniosłej uroczystości. Podczas spaceru po Sandomierskiej Starówce,
w ramach odpustu ku czci bł. Wincentego Kadłubka uczestniczyliśmy w IX edycji „Żywych Witryn i Obrazów Historii”, prezentacji bohaterów legendarnych i historycznych związanych z dziejami Sandomierza. W Muzeum Diecezjalnym wysłuchaliśmy fragmentów ,,Kroniki Polski’’bł. Wincentego Kadłubka oraz obejrzeliśmy wystawę tematyczną. Przewodniczący naszej szkoły Albert Partyka zadbał o oprawę muzyczną podczas występu Zespołu Pieśni i Tańca,, Racławice’’.
Była to przepiękna lekcja historii i języka polskiego.

Skip to content