Zaznacz stronę

Miło nam poinformować, że Zespół Szkół w Gorzycach uzyskał dofinansowanie w kolejnej edycji programu Generacja V4, który wspiera krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat w regionie państw Grupy Wyszechradzkiej.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Zespół Szkół w Gorzycach nawiązał współpracę ze szkołą średnią Gymnázium Komenského w Trebišov na Słowacji.

Tematem przewodnim przedsięwzięcia jest: „How to maintain physical and mental well-being” („Jak zachować zdrowie fizyczne i psychiczne?”).

W projekcie zaplanowano 2 mobilności uczniów i nauczycieli:

• Przyjazd słowackiej grupy 12 uczniów i 3 nauczycieli do Polski w dniach 18 – 22.09.2023 r.

• Wyjazd polskiej grupy 12 uczniów i 3 nauczycieli na Słowację w dniach 16-20.10.2023 r.

W trakcie wspólnych spotkań nasi uczniowie będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju aktywnościach promujących zdrowy styl życia.

Do projektu poszukujemy 12 uczniów spełniających poniższe kryteria:

– bardzo dobra znajomość języka angielskiego (ocena z języka angielskiego z ostatniego cyklu dydaktycznego: dobra, bardzo dobra, celująca),

– wysoka frekwencja,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętność współpracy w grupie,

– komunikatywność,

– rzetelność i sumienność podczas realizacji postawionych zadań.

Uczniowie, którzy chcą wziąć udział w projekcie zgłaszają się do dnia 12 września (wtorek) do nauczycieli języka angielskiego: p. Renaty Stadnik-Komórkiewicz, p. Natalii Urbaniak, p. Magdaleny Latały.

Skip to content