Zaznacz stronę

Postanowienia ogólne:
1. Konkurs przygotowują: p. Anna Babula, p. Magdalena Motas- Korzonek.
2. Termin konkursu: 6 października 2022r. sala 6 , godz.11.35
3. Uczestnikami mogą być uczniowie klas I- III, 2-3 osoby z każdej klasy.
4. Chętnych prosimy o zapisy do dnia 3 .10. 2022r. u organizatorek konkursu lub nauczyciela języka polskiego.

Cele konkursu:

1. Wyłonienie Szkolnego Mistrza Ortografii.
2. Sprawdzenie znajomości reguł ortograficznych i umiejętności stosowania ich w praktyce.
3. Uczenie się historii połączone z refleksją nad językiem ojczystym.
4. Kształtowanie wrażliwości ortograficznej.

Kryteria oceniania:
1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na podstawie dyktanda, które oceniane będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami ortografii polskiej. Ocenie podlegać będzie także interpunkcja. Konkurs jest jednoetapowy i polega na napisaniu ze słuchu tekstu dyktanda. Wygrywa ten uczeń , który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów .
Tryb wyłaniania zwycięzców: Komisja w składzie: p. Anna Babula, p. Magdalena Motas- Korzonek oceni konkursowe dyktanda i sporządzi protokół do dnia 10.10.2022r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną dyplomami i nagrodami książkowymi. ZAPRASZAMY!

Skip to content