Zaznacz stronę

W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkół w Gorzycach otwiera ODDZIAŁ PRZYGOTOWAWCZY dla uczniów z Ukrainy przyjeżdżających do Polski w wieku 14, 15 i 16 lat na poziomie klasy pierwszej technikum.

Oddział będzie przygotowywał uczniów z Ukrainy nieznających języka polskiego albo znających go na poziomie niewystarczającym do podjęcia nauki w szkole średniej od 1 września 2022r.

Na realizację obowiązkowych zajęć zgodnie z podstawą programową przeznacza się 26 godzin tygodniowo.

Dokumenty potrzebne do zapisu:

1.        Świadectwo, zaświadczenie lub oświadczenie pisemne rodzica stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą.

2.        Paszport dziecka i rodziców.

3.        Zdjęcie legitymacyjne (30 x 42 mm) podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem dziecka

4.        Wypełniona karta zapisu dziecka do szkoły

Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do oddziału przygotowawczego podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie przedstawionych dokumentów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Skip to content