Zaznacz stronę

W dniu 25 stycznia 2022r. w Zespole Szkół w Gorzycach gościła z wizytą studyjną delegacja władz oświatowych stołecznego miasta Warszawy wraz z dyrektorami najlepszych szkół technicznych tego miasta.

Delegaci chcieli zapoznać się z systemem kształcenia zawodowego w gorzyckiej szkole oraz sposobem współpracy
z przemysłem. W trakcie spotkania poruszono również tematykę związaną z rozwojem nowoczesnych kierunków kształcenia z zakresu mechatroniki, automatyki i robotyki oraz nowych kierunków związanych z elektro – mobilnością.

– Cieszymy się, że mogliśmy poznać rozwiązania funkcjonujące w Zespole Szkół w Gorzycach związane z nowoczesnymi technologiami zwłaszcza w branży mechatronicznej – mówi Katarzyna Pienkowska, wicedyrektor Biura Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy.

– Ta wizyta miała na celu wymianę doświadczeń i mamy nadzieją, że będzie początkiem owocnej współpracy. Zespół Szkół
w Gorzycach to szkoła w której stosuje się nowoczesne technologie w oparciu o współpracę z przemysłem – dodaje Katarzyna Pienkowska.

Zespół Szkół w Gorzycach od dawna pod względem wyposażenia oraz organizacji pracy stanowi pewien wzorzec do naśladowania (najlepsze technikum w 2018r. na podkarpaciu) także dla warszawskich szkół. A plany na przyszłość są bardzo ambitne. W kolejnych latach szkoła chce rozbudować swoją infrastrukturę oraz stworzyć nowoczesne pracownie naukowo – badawcze z których oprócz uczniów gorzyckiej szkoły korzystałyby wyższe uczelnie oraz zakłady pracy. Jeżeli te plany zostaną zrealizowane Zespół Szkół w Gorzycach może stać się jedną z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych szkół w Polsce.


Skip to content