Zaznacz stronę

W 2022r. w Zespole Szkół w Gorzycach zajęcia wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia sportowe będą odbywały się w wyremontowanych pomieszczeniach. Remont, który utrudniał pracę szkoły od prawie trzech miesięcy zakończył się 15 grudnia 2021r. Całkowita wartość przeprowadzonych prac to kwota 324 999,39 zł, która obejmowała uzupełnienie ubytków i malowanie szatni, korytarza, siłowni i sali gimnastycznej, dodatkowo wymieniono elektrykę (lampy energooszczędne), kaloryfery (na bardziej wydajne), wszystkie drzwi oraz 40-letni parkiet na sali gimnastycznej.

Dodatkowo dyrektor szkoły planuje zakup nowoczesnego wyposażenia do siłowni oraz otwarcie mini siłowni w internacie, w którym mieszka 140 uczniów.

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł nie poprzestaje na tym i już dziś myśli o kolejnych remontach i inwestycjach w Zespole Szkół w Gorzycach, które mają rozpocząć się w okresie wakacyjnym.

Gorzycka szkoła znana jest przede wszystkim z bardzo dobrego wyposażenia i wysokiego poziomu kształcenia przedmiotów zawodowych (mechanik, mechatronik, informatyk, programista, logistyk, ekonomista). Zostało to zauważone przez stołeczne miasto Warszawę, delegacja oświaty ze stolicy Polski w styczniu 2022r. ma przyjechać do Gorzyc, aby rozmawiać na tematy przyszłości i rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Dodatkowo rok 2022 rozpocznie się w Zespole Szkół w Gorzycach od realizacji wielkiego projektu dotyczącego międzynarodowej wymiany młodzieży w ramach programu Erasmus+. Uczniowie z Gorzyc w ramach tego projektu będą współpracować ze szkołami z Hiszpanii, Rumunii, Słowenii, Turcji oraz Portugalii.

Skip to content