Zaznacz stronę

W bieżącym roku szkolnym szkoła bierze udział w projekcie pt. „Ekonomia społeczna dla szkół” dofinansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, priorytet: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (nr projektu POWR02.09.00 – 00-00-0064/19)

Przedsięwzięcie to jest realizowane w wybranych szkołach ogólnokształcących i zawodowych na terenie całej Polski przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość ze Szczecina wraz z partnerami: Fundacją Pasja i Regionalnym Centrum Młodzieży.

Celem projektu jest przygotowanie uczniów do planowania ścieżek kariery uczniowskiej i zawodowej poprzez wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ekonomii społecznej oraz nowoczesny i atrakcyjny warsztat pracy. W ramach projektu szkoła otrzymała do testowania pakiet edukacyjny zawierający gry dydaktyczne, ćwiczenia multimedialne, scenariusze do prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi oraz poradnik zakładania spółdzielni uczniowskiej. Materiały będą testowane na lekcjach doradztwa zawodowego, podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i zajęciach z wychowawcą. Nauczyciele otrzymali również scenariusze zajęć dodatkowych przeznaczonych dla uczniów, którzy wiążą swoja przyszłość z trzecim sektorem, interesują się wolontariatem, planują założyć organizację pozarządową lub spółdzielnię uczniowską. Dodatkowo szkoła uzyska środki na organizację wizyty studyjnej dla uczniów w przedsiębiorstwie społecznym.

Lider projektu:

Partnerzy projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Skip to content