Zaznacz stronę

Zespół Szkół w Gorzycach to jedna z najlepiej wyposażonych szkół w tej części Polski. Nowoczesne pracownie, laboratoria do nauki przedmiotów zawodowych, współpraca z zakładami pracy oraz wyższymi uczelniami to tylko niektóre aspekty wyróżniające gorzycką szkołę.

W Gorzycach już dziś myśli się o przyszłości i nowoczesności.

– Zakupiliśmy 14 kamer, 2 inteligentne rejestratory z funkcją rozpoznawania twarzy
i rejestracji samochodowych oraz spawarkę do światłowodów – mówi Wiesław Bednarczyk – nauczyciel przedmiotów informatycznych w gorzyckiej szkole.

Spawarka do światłowodów to nowoczesne urządzenie na którym pracują monterzy spawający światłowody na słupach elektrycznych. Jednak w Gorzycach te czynności będą wykonywali uczniowie, którzy podczas zajęć praktycznych będą montowali kamery oraz łączyli światłowody korzystając z zakupionej spawarki.

– Dzięki temu uczniowie zapoznają się z technologią spawania światłowodów, z zasadami montażu i przepisami bhp podczas wykonywania tych czynności – dodaje Wiesław Bednarczyk.

W Gorzycach nowoczesne działania podejmowane przez szkołę dostrzegają uczniowie oraz ich rodzice o czym świadczy nabór do obecnych klas pierwszych. W pięciu technikalnych klasach kształcących w zawodach: mechanik, mechatronik, informatyk, programista, logistyk oraz ekonomista uczy się 116 uczniów. Tak dużym zaufaniem uczniowie obdarzają tylko najlepsze szkoły. A plany na przyszłość są tu bardzo precyzyjne.

Zespół Szkół w Gorzycach od kolejnego roku szkolnego ma stać się jedną z trzech placówek w Polsce mającą możliwość przeprowadzania egzaminów i wydawania certyfikatów w zawodach mechaniczno – mechatronicznych.

Patrząc na powyższe fakty oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej w kształcenie młodzieży bardzo naturalne staje się stwierdzenie „WARTO UCZYĆ SIĘ W GORZYCACH”.

Skip to content