Zaznacz stronę

W roku szkolnym 2020/2021 Nasz Zespół Szkół w Gorzycach został partnerem w realizacji grantu CMI (Centrum Mistrzostwa Informatycznego), w ramach którego zostało utworzone koło informatyczne dla uczniów. Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie tarnobrzeskim realizującą projekt CMI. Jest to ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Dzięki udziałowi w projekcie: „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” uczniowie uczestniczący w zajęciach w ramach kół informatycznych będą mieli możliwość rozwoju swoich zainteresowań i talentów.

Skip to content