Zaznacz stronę


Zespół Szkół w Gorzycach od września 2021 r. będzie realizował projekty z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Projekty będą dotyczyły zarówno szkolnictwa zawodowego jak i ogólnokształcącego.

W ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego Zespół Szkół w Gorzycach w partnerstwie ze Wschodnim Sojuszem Motoryzacyjnym rozpoczął realizację projektu pod nazwą „Podkarpacka Akademia Motoryzacji – Innowacja Szkolnictwa Zawodowego II”. W ramach tego projektu szkoła wyśle na staże i praktyki 80 uczniów z następujących specjalności: technik mechanik, mechatronik, informatyk, programista, logistyk, ekonomista. Uczniowie za odbyte staże otrzymają wynagrodzenie w wysokości 2 322 zł.Ponadto w Zespole Szkół w Gorzycach zostanie zakupione wyposażenie na kwotę przekraczającą 180 tyś. zł.

W ramach projektu będą również dokształcali się nauczyciele praktycznej nauki zawodu różnych specjalności, którzy odbędą praktyki w zakładach pracy. Zostaną również zmodyfikowane programy nauczania dla zawodów: technik mechanik, mechatronik, programista i informatyk. Dzięki temu uczniowie będą przygotowani do zdania egzaminów zawodowych oraz do podjęcia pracy. Głównym partnerem przemysłowym w projekcie jest firma Tenecco Federal – Mogul Gorzyce przy wsparciu firmy Superior – Stalowa Wola oraz NSG Pilkington.

Gorzycka szkoła od kolejnego roku szkolnego zamierza również kontynuować program międzynarodowej wymiany młodzieży, który został przerwany w związku z pandemią koronawirusa.

Uczniowie gorzyckiej szkoły podczas wymiany w Turcji.

Jeżeli projekt napisany w ramach programu Erasmus otrzyma odpowiednią liczbę punktów to od września uczniowie Zespołu Szkół w Gorzycach odwiedzą: Hiszpanię, Portugalię, Turcję, Słowenię oraz Rumunię.

Skip to content