Zaznacz stronę

Zespół Szkół w Gorzycach to jedna z najlepszych szkół zawodowych w województwie podkarpackim, a w 2018r. według Podkarpackiego Kuratora Oświaty – NAJLEPSZA.

Zespół Szkół w Gorzycach znany jest w środowisku lokalnym z bardzo dobrego kształcenia młodzieży w kierunkach mechaniczno – mechatronicznych, informatycznych oraz logistyczno – ekonomicznych.

Z myślą o kierunkach informatycznych (technik informatyk, programista, grafiki i poligrafii cyfrowej) w placówce utworzono nową pracownię z komputerami o bardzo wysokich parametrach, gdyż powyższe kierunki wymagają specjalistycznego oprogramowania i wysokiej wiedzy nauczycieli.

Jednak sprostanie wysokim wymaganiom uczniów wymaga doskonałego przygotowania nauczycieli. I tak jest w Gorzycach. Nauczyciele ciągle podnoszą swoje kwalifikacje. Obecnie dwóch nauczycieli przedmiotów informatycznych uczestniczy w projekcie CMI organizowanym przez AGH w Krakowie. Celem projektu w którym zaangażowane są najlepsze uczelnie w kraju jest kształcenie uzdolnionych uczniów w kierunku programowania oraz robotyki.
Dzięki temu szkoła otrzymała 6 zestawów robotów do nauki programowania i algoratmiki o wartości przekraczającej 10 tys. złotych.

W Zespole Szkół w Gorzycach w okresie wakacyjnym zostanie przeprowadzona modernizacja szkolnych obiektów sportowych. Sala gimnastyczna, szatnie oraz siłownia zostaną całkowicie odnowione, a na siłowni pojawi się nowy 8-stanowiskowy atlas.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje hasło które pojawia się w materiałach promocyjnych Zespołu Szkół w Gorzycach:
„Dołącz do najlepszych” wydaje się jak najbardziej aktualne.

Poniżej: Zdjęcia Uczniów z Zespołu Szkół w Gorzycach podczas dodatkowych zajęć

Skip to content