Zaznacz stronę

Zespół Szkół w Gorzycach jako jedyna placówka w województwie podkarpackim otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji dwie nowe mobilne pracownie komputerowe składające się z 32 laptopów.

Zespół Szkół w Gorzycach zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji realizuje zdalne nauczanie, ale już dziś myśli o nowym roku szkolnym.

– Wierzymy w to, iż 1 września spotkamy się z naszymi uczniami w budynku szkoły, a lekcje będą odbywały się w systemie klasowym. Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż dla naszych uczniów przygotowaliśmy kilka niespodzianek – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz.

A niespodzianki to remonty, nowe atrakcyjne kierunki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych oraz coraz nowocześniejsza baza pozwalająca kształcić na najwyższym europejskim poziomie. W budynku Centrum Kształcenia Zawodowego został zakończony kolejny etap wymiany elektryki, powstały nowe pracownie do nauki przedmiotów zawodowych mechanicznych, mechatronicznych i elektrycznych. Szkoła wzbogaciła się również w dwie nowe mobilne pracownie komputerowe składające się z 16 laptopów każda. A wszystko to dzięki przystąpieniu do konkursu OSE Wyzwanie organizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Gorzycka placówka została podwójnym laureatem i otrzymała 32 laptopy, które będą wykorzystywane przez uczniów do lepszego opanowania wiedzy.

– Dzięki mobilnym pracowniom, każdy nauczyciel na każdym przedmiocie będzie mógł skorzystać z pomocy komputerów oraz internetu – mówi Wiesław Bednarczyk, koordynator projektu OSE Wyzwanie, dzięki któremu gorzycka szkoła jest jedną z najlepiej wyposażonych szkół pod względem informatycznym w województwie. Na wyposażeniu szkoły są również drony oraz drukarki 3D

Zespół Szkół w Gorzycach przygotował również bardzo ciekawą ofertę edukacyjną dla ośmioklasistów. Obecnie w gorzyckiej szkole uczniowie kształcą się w zawodach: technik mechanik, mechatronik, informatyk, logistyk i ekonomista oraz w szkole branżowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających i w oddziale wielozawodowym. Nowe, bardzo atrakcyjne kierunki kształcenia to: technik elektryk, technik spawalnictwa oraz technik rachunkowości i programista. Są to kierunki po ukończeniu których uczniowie na pewno znajdą pracę. Ciekawostką jest również oferta nauki w Liceum Ogólnokształcącym. Wyniki uczniów z Gorzyc na egzaminach zewnętrznych, bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, a przede wszystkim kadra pedagogiczna – kształcąca na najwyższym poziomie gwarantuje, że nauka w liceum ogólnokształcącym w Gorzycach będzie lepsza niż
w innych szkołach. Warto uczyć się w Gorzycach!!!

Skip to content