Zaznacz stronę

W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. Każdy uczeń, który na zakończenie poprzedniego roku szkolnego miał świadectwo z paskiem (dotyczy to również uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) otrzymał stypendium naukowe.

W Zespole Szkół w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. Każdy uczeń, który na zakończenie poprzedniego roku szkolnego miał świadectwo z paskiem (dotyczy to również uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) otrzymał stypendium naukowe.

– Chcemy doceniać najbardziej aktywnych i zdolnych uczniów – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz.

– Dla najaktywniejszych organizujemy darmową, 2-dniową wycieczkę do Zakopanego. Ponadto każdy uczeń, który na zakończenie poprzedniego roku szkolnego otrzymał świadectwo z paskiem ma u nas zagwarantowane stypendium naukowe, a najlepszy pierwszoklasista co roku otrzymuje rower o wartości 1500 Zł – dodaje dyrektor.

W tym roku stypendystów było aż 39. Uczeń z najwyższą średnią ocen otrzymał stypendium od Prezesa Rady Ministrów, trzech kolejnych od Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego, 10 kolejnych od Prezesa Zakładu Federal Mogul, a każdy następny od Dyrektora Szkoły.

Szkoła od lat bardzo dobrze współpracuje z gorzyckimi zakładami i przedsiębiorcami. Prezes Zakładu Federal Mogul już po raz trzeci ufundował stypendia, pomogli również gorzyccy przedsiębiorcy Eugeniusz Pikus i Leszek Andura.

– Z perspektywy czasu wydaje się, że wszystkie założone przez szkołę cele związane z docenianiem najlepszych uczniów spełniły się w 100% – mówi Starosta Tarnobrzeski Jerzy Sudoł.

– Świadczy o tym coraz większy nabór do klas pierwszych oraz coraz lepsze wyniki na egzaminach zewnętrznych osiągane przez uczniów Zespołu Szkół w Gorzycach – dodaje Starosta.

Gorzycka szkoła została doceniona przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty Panią Małgorzatę Rauch, która przyznała placówce statuetkę „Złoty Prym” – uznając Zespół Szkół w Gorzycach za najlepszą szkołę w województwie podkarpackim w 2018r.

Skip to content