Zaznacz stronę

    Blisko 35 uczniów z Zespołu Szkół w Gorzycach im. por. J. Sarny pod opieką ks. Damiana Blachy, przez kilka dni przygotowywało spektakl o bł. ks. Jerzym Popiełuszko z okazji 35. rocznicy jego męczeńskiej śmierci. Hasłem przewodnim były słowa, którymi kierował się w swoim życiu błogosławiony kapłan: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Wydarzenie to głównie było skierowane do ludzi młodych, którzy nie pamiętają okresu komunizmu w historii Polski, aby z postawy tego kapłana mogli czerpać wzór męstwa i postepowania, jak również uczyli się dziejów naszej Ojczyzny, przez odgrywanie poszczególnych scenek. Warto nadmienić jako ciekawostkę, że młodzież występowała w oryginalnych strojach, z tamtego okresu, jak chociażby w mundurach i czapkach milicyjnych. Przedstawienie, (przy licznie zgromadzonej widowni uczniów i nauczycieli) odbyło się w Ośrodku Kultury w Gorzycach 18 października 2019 r. Zwieńczeniem była modlitwa o rychłą kanonizację kapelana „Solidarności”. Na prośbę księdza opiekuna i za zgodą ks. Proboszcza wyżej wymienione wydarzenie odbędzie się jeszcze raz w rozbudowanej formie w Domu parafialnym w Gorzycach 1 grudnia 2019 r. (niedziela) o godz. 19.00 Serdecznie zapraszamy!

Skip to content