Zaznacz stronę

4- letnie Technikum Rachunkowości po Gimnazjum  NOWOŚĆ

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • AU.36. Prowadzenie rachunkowości
  • AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

5- letnie Technikum Rachunkowości po Szkole Podstawowej NOWOŚĆ

 
Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek  organizacyjnych
  • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

W dzisiejszej dobie już w każdym przedsiębiorstwie, księgowy to jedna z najważniejszych osób w firmie. Odpowiada ona za zarządzanie finansami, przepływ pieniędzy, analizę ryzyka. To ona uczestniczy w podejmowaniu najważniejszych decyzji strategicznych, szuka rozwiązań i możliwości, które przedstawia Zarządowi. Do zadań osoby po ukończeniu kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji.
 

Informacja dodatkowa:
W dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa dereguluje zawód księgowego. Certyfikat Księgowy C.I.K. po deregulacji jest potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej, pozwalającej świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie. Certyfikat mogą otrzymać osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu, którego zakres określony został przez Ministerstwo Finansów przed deregulacją.

Zespół Szkół w Gorzycach prowadząc kształcenie zawodowe w zawodzie technik rachunkowości  może również zaoferować uczniowi przygotowanie do nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych w postaci Certyfikatu księgowego- jest to    odpowiedź na zapotrzebowanie rynku usług księgowych w Polsce.                                                                                                                 
Uczniowie mogą też  ukończyć bezpłatny kurs z obsługi kasy fiskalnej i wagi elektronicznej i uzyskać zaświadczenia, które pomagają im być bardzo konkurencyjnym w uzyskaniu pracy  na rynku pracy.

Sylwetka absolwenta
Po ukończeniu szkoły absolwent technikum rachunkowości  będzie przygotowany aby rozpoznać rynek lokalny w zakresie świadczenia usług księgowych, obliczyć ceny, marże
i podatek VAT, zgodnie z zasadami rachunkowości, sporządzić analizę SWOT firmy lub produktu. Profesjonalne kształcenie oraz praktyki zawodowe zapewnią umiejętność w sporządzaniu dokumentów niezbędnych do  uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent technikum rachunkowości będzie potrafił prowadzić uproszczone formy ewidencji dla celów podatkowych oraz księgi rachunkowe, w ramach których sporządza, gromadzi, kontroluje i przechowuje dokumenty księgowe; przygotowuje sprawozdania finansowe; przeprowadza podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości; dokonuje rozliczeń finansowych, sprawdza terminy spłat zobowiązań oraz wpływu należności; nalicza wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Absolwent może również podnosić swoje kwalifikacje kontynuując edukację na każdej uczelni ekonomicznej związanej ze specjalizacją rachunkowość

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie jako:
Asystent do spraw księgowości , Księgowy,  Doradca finansowy w banku , Agent ubezpieczeniowy, Przedsiębiorca własnej firmy to niektóre zawody w których może pracować  absolwent technika rachunkowości. Mogą też pracować w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych jak również mogą prowadzić działalność gospodarczą.

 Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:
Szkoła posiada  pracownię komputerową  oraz programy komputerowe do rozliczeń  magazynowych  Subiekt GT, finansowo- księgowe  Rachmistrz GT i Rewizor GT,  Gratyfikant  GT firmy INSERT GT oraz Płatnik do rozliczeń z ZUS-em. Uczniowie uczą się prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, pełnej księgowości, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań finansowych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika  rachunkowości. Każdy uczeń ma odrębne  stanowisko komputerowe podłączone do sieci.

 

 

 

 

 

Skip to content