Zaznacz stronę

W dniach 16, 17 maja 2019r. Zespół Szkół w Gorzycach otworzył się dla gimnazjalistów. Gorzycką placówkę odwiedziło ponad 600 uczniów. Gimnazjaliści i uczniowie szkół podstawowych zobaczyli pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, laboratorium do nauki języków obcych, bazę sportową, sale lekcyjne i nowoczesne Centrum Kształcenia Praktycznego, na wyposażenie którego placówka pozyskała kwotę przekraczającą siedem milionów złotych. Mogli również zobaczyć warunki mieszkaniowe w funkcjonującym od trzech lat przy szkole internacie.

W dniach 16, 17 maja 2019r. Zespół Szkół w Gorzycach otworzył się dla gimnazjalistów.
Gorzycką placówkę odwiedziło ponad 600 uczniów. Gimnazjaliści i uczniowie szkół
podstawowych zobaczyli pracownie do nauki przedmiotów zawodowych, laboratorium do
nauki języków obcych, bazę sportową, sale lekcyjne i nowoczesne Centrum Kształcenia
Praktycznego, na wyposażenie którego placówka pozyskała kwotę przekraczającą siedem
milionów złotych. Mogli również zobaczyć warunki mieszkaniowe w funkcjonującym od
trzech lat przy szkole internacie.
– Cieszy mnie bardzo, że do organizacji dni otwartych Zespołu Szkół w Gorzycach włączają się
również wyższe uczelnie i zakłady z którymi współpracujemy – mówi dyrektor szkoły
Krzysztof Komórkiewicz. Okazuje się że kierunki kształcenia naszej szkoły oraz Politechniki
Rzeszowskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego są bardzo podobne – dodaje dyrektor.
Przypomnijmy, iż Zespół Szkół w Gorzycach kształci swoich uczniów w następujących
kierunkach.
Technikum mechaniczne, mechatroniczne, informatyczne, ekonomiczne, logistyczne.
Szkoła Branżowa kształci w zawodzie: operator obrabiarek skrawających, również
funkcjonuje oddział wielozawodowy w którym naukę pobierają fryzjerzy, kelnerzy,
sprzedawcy, stolarze, …..)
Nowości, które proponuje szkoła z Gorzyc to: technik automatyk, technik grafiki i poligrafii
cyfrowej oraz technik robotyki i technik rachunkowości.
Od tego roku szkolnego w gorzyckiej placówce będzie również funkcjonowało świetnie
wyposażone Liceum Ogólnokształcące
W dniach otwartych Zespołu Szkół w Gorzycach uczestniczy również zakład Federal Mogul.
To właśnie dzięki bardzo dobrej współpracy szkoły z zakładem każdy zwiedzające szkołę
uczeń mógł zobaczyć, jak wygląda produkcja w największym zakładzie w powiecie
tarnobrzeskim.
Zainteresowanie uczniów gorzycką szkołą było ogromne, podpisane umowy o współpracy
z największymi pracodawcami, obecność uczelni wyższych, wyposażenie, wyniki egzaminów
zewnętrznych robiły wrażenie na odwiedzających. A o tym, że jest to bardzo dobra szkoła
może świadczyć fakt, iż Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch uznała Zespół
Szkół w Gorzycach za najlepszą szkołę w województwie podkarpackim w 2018r.

Skip to content