Zaznacz stronę
5 kwietnia 2019r  szkoła została partnerem Centrum Informacji Księgowej w Warszawie. W związku z tym Zespół Szkół im por J. Sarny w Gorzycach otrzymał status partnera merytorycznego projektu a uczniowie i absolwenci Technikum Ekonomicznego naszej szkoły mają możliwość bezpłatnego podejścia do Egzaminu C.I.K., do którego przystąpienie standardowo podlega opłacie. Uzyskując ten status, szkoła jest promowana i rekomendowana przez środowisko księgowe, które reprezentuje C.I.K., jako organizacja kształcąca księgowych. Pozytywny wynik egzaminu upoważnia do uzyskania Certyfikatu Księgowego C.I.K. Centrum Informacji Księgowej powstało w 2011 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku usług księgowych w Polsce.

Lista Szkół partnerskich C.I.K. na której została zamieszczona nasza szkoła znajduje się na stronie o podanym linku- https://www.cik.org.pl/szkoly,

Znaczenie Certyfikatu Księgowego C.I.K. W dniu 30 maja 2014 r. została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wymieniona ustawa dereguluje zawód księgowego. Certyfikat Księgowy C.I.K. po deregulacji jest potwierdzeniem posiadania niezbędnej wiedzy merytorycznej, pozwalającej świadczyć usługi księgowe na najwyższym poziomie. Certyfikat mogą otrzymać osoby, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu, którego zakres określony został przez Ministerstwo Finansów przed deregulacją. Lista Certyfikowanych Księgowych C.I.K posłuży, jako źródło sprawdzonych i przygotowanych do zawodu pracowników. Ponadto absolwenci, którzy zdecydują się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w branży rachunkowo-księgowej, zyskają wiarygodność i zaufanie wśród przyszłych, potencjalnych klientów. Wszelkie dodatkowe  informacje dot. egzaminu znajdują się na stronie Internetowej: https://www.cik.org.pl/dla-ksiegowych. 

Warunki przystąpienia do egzaminu

Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do egzaminu składa wniosek o przystąpienie do egzaminu (studenci/uczniowie uczelni/szkół będących partnerami C.I.K. wypełniają wniosek poprzez stronę - cik.org.pl/egzamin).

Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Anna Motyka

Skip to content