Zaznacz stronę

22 stycznia 2019r odbyło się spotkanie młodzieży kl. III TE i II TE oraz III T Logistycznego z
panem Jackiem Wolakiem- Kierownikiem Wydziału Ubezpieczeń i Składek ZUS w Tarnobrzegu oraz
panią Sylwią Bulwa- Specjalistą do spraw Obsługi Klientów Strategicznych i Kancelarii również z ZUS.
Spotkanie miało na celu zapoznanie młodzieży z nowościami wprowadzonymi przez ZUZ dla małych i
średnich przedsiębiorstw oraz dla ludzi młodych, którzy chcą otworzyć działalność gospodarczą po
ukończeniu szkoły. Poznana wiedza teoretyczna miała zastosowanie w praktyce w analizowaniu
przypadków różnych firm oraz wypełnianiu dokumentów ZUS DRA, RCA, ZUA itp. Teraz zespoły czeka
rozwiązanie zagadnień testowych i zadań praktycznych z zastosowaniem poznanej wiedzy.

Skip to content