Zaznacz stronę

12 grudnia 2018r w Zespole Szkół w Gorzycach odbył się etap szkolny konkursu z BHP
„Poznaj swoje prawa w pracy”. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe.
Z pośród grupy 10 uczniów najwięcej punktów zdobyła Agnieszka Olszewska i Wiktoria
Teter z kl. Kl. III TLE, które tym samym przeszły do etapu regionalnego w Rzeszowie. Celem
konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów wiedzy dotyczącej przepisów prawnej
ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy
zarobkowej. Ogromną rolę w ograniczaniu wypadków przy pracy odgrywa kształtowanie
odpowiedzialności oraz nawyku bezpiecznego wykonywania pracy. Przynosi ono największe
efekty, gdy rozpoczyna się je jak najwcześniej, dlatego Państwowa Inspekcja Pracy
podejmuje działania edukacyjne na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa także w
środowisku dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy
(Główny Inspektorat Pracy i okręgowe inspektoraty pracy). Konkurs realizowany pod
honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Konkurs przebiega w trzech etapach.

Skip to content