Zaznacz stronę

W dniu 7 grudnia 2018r odbyło się spotkanie młodzieży z funkcjonariuszami
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Tarnobrzega Starszym
Aspirantem Krzysztofem Rękasem, Mateuszem Wdowiak oraz Młodszym
Aspirantem Pawłem Kopyto. Spotkanie dotyczyło informacji o zagrożeniu
związanym z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub w domach
oraz zatruciu tlenkiem węgla. Należy pamiętać, że tlenek węgla jest
bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem. Jest wchłaniany przez układ
oddechowy i może powodować uszkodzenie mózgu oraz innych narządów.
Pamiętać należy również o okresowych przeglądach piecyków, kratek
wentylacyjnych oraz kominków i urządzeń grzewczych. Kampania skierowana
jest do młodzieży w celu zmniejszenia liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem
węgla, właściwej ewakuacji oraz powiadamiania służb ratowniczych.
Pamiętaj zainstaluj czujkę tlenku węgla to pozwoli uratować Ci życie.

Skip to content