Zaznacz stronę

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. Każdy uczeń, który posiada świadectwo z paskiem otrzyma tu stypendium (co najmniej 250 zł), a dla dwudziestu kilku najlepszych szkoła od 8 lat organizuje 2 – dniową, bezpłatną wycieczkę, w tym roku do Zakopanego.

– Wycieczka dla najlepszych uczniów oraz stypendia, to koszt ponad 12 tysięcy złotych, które pochodzą ze źródeł pozabudżetowych (od sponsorów) – mówi dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Krzysztof Komórkiewicz. Na pewno w kolejnych latach będziemy kontynuowali te przedsięwzięcia, bo w naszej szkole uczeń jest najważniejszy – dodaje dyrektor.

Stypendium Dyrektora Szkoły otrzymał każdy uczeń, który na zakończenie poprzedniego roku szkolnego dostał świadectwo „z paskiem”. Również uczniowie klas pierwszych. A więc były też brane pod uwagę wyniki na świadectwie gimnazjalnym.

W tym roku szkolnym aż 26 uczniów otrzymało stypendia Dyrektora Szkoły. Z pomocą już po raz drugi przyszedł Prezes Zakładu Federal Mogul w Gorzycach Pan Adam Krępa, który ufundował stypendia dla 10 uczniów z najwyższymi średnimi ocen. Pomogli również gorzyccy przedsiębiorcy Eugeniusz Pikus i Leszek Andura.

– W marcu 2017r. podpisaliśmy z Zespołem Szkół w Gorzycach umowę o współpracy – mówi Adam Krępa – Prezes Zarządu Zakładu Federal Mogul. Zgodnie z umową Zakład Federal Mogul wspiera szkołę w różnych działaniach, z kolei szkoła dopasowuje programy nauczania i kierunki kształcenia, tak aby jej absolwenci mogli stać się wartościowymi pracownikami naszego zakładu. Absolwenci Zespołu Szkół w Gorzycach to dobrzy pracownicy – dodaje Prezes Adam Krepa.

Stypendium dla najlepszych uczniów jest przyznawane w gorzyckiej szkole od pięciu lat.

– Z perspektywy czasu wydaje się, iż wszystkie założone przez szkołę cele związane z wypłatą stypendiów, spełniły się w 100% – mówi Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł. Świadczy o tym wzrastająca corocznie liczba stypendystów oraz coraz większy nabór do klas pierwszych – dodaje Starosta.

Warto wspomnieć, że 26 uczniów nagrodzonych przez dyrektora to nie jedyni stypendyści gorzyckiej szkoły. Trzech uczniów zostało nagrodzonych przez Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego, a uczeń klasy III technikum informatycznego Kacper Ewiak , otrzymał stypendium od Prezesa Rady Ministrów.

– Już po raz drugi otrzymałam stypendium od dyrektora szkoły za dobre wyniki w nauce – mówi Klaudia, uczennica klasy trzeciej technikum. Na wycieczce dla najlepszych uczniów byłam po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni. W tym roku zrobię wszystko, aby moje oceny były jak najlepsze – dodaje.

Skip to content