Zaznacz stronę

KONKURS

„MISTRZ W ZAWODZIE

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH”

EDYCJA VII

 

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 organizujemy siódmą już edycję Konkursu –,,Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających”.

Jak co roku na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wszystkich zainteresowanych uczniów z klas II i III ZSZ, zachęcamy do systematycznego uczestnictwa w zajęciach praktycznych i zapraszamy do udziału w konkursie.
 

Zasady konkursu:                            

1, Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie klasy II ZSZ i III ZSZ, których frekwencja procentowa liczona od 04.09.18 do 12.04.19   nie będzie niższa niż 75%.

2.Zadania konkursowe obejmować będą działy:

  • tokarki konwencjonalne
  • tokarki CNC
  • frezarki konwencjonalne
  • frezarki CNC

3. Realizacja zadań w poszczególnych działach, odbywać się będzie w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec 2019r. w ramach zajęć praktycznych.

4. Zadania konkursowe stopniowane będą w dwóch kategoriach zaawansowania:

  • na poziomie klasy II ZSZ
  • na poziomie klasy III ZSZ

W powyższych kategoriach wyłonieni zostaną zwycięzcy konkursu.

5.   O zwycięstwie w konkursie decydować będzie suma punktów,uzyskanych w wyniku udziału w testach, oraz ćwiczeniach praktycznych z zakresu wyżej wymienionych działów.

            Uwaga:                 

            W zależności od uzyskania danego progu frekwencji procentowej, przyznawane będą dodatkowe punkty na zasadzie:

 

             80% – 85%         3  p.

             85% – 90%         6  p.

             90% – 95%         9  p.

             95% – 100%      12 p.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! Przewidziane atrakcyjne nagrody!!!

Skip to content