Zaznacz stronę

W dniach od 11-09-2018 do 13-09-2018 w Colegium Tehnic „Edmond Nicolau” Focsani w Rumuni odbyło się podsumowujące spotkanie uczestników projektu Erasmus+

Pierwszego dnia (11-09-2018r) odbyło się uroczyste powitanie na którym dyrektor szkoły Colegium Tehnic przywitał przedstawicieli szkół partnerskich. Następnie miała miejsce prezentacja wszystkich działań podjętych przez partnerów w ramach projektu Erasmus+. Przedstawiono wykres Gantta rezultatów projektu. Następnie miał miejsce przegląd prac tworzonych w trakcie trwania projektu i ich ewaluacja. Po czym została przeprowadzona analiza dokumentów związanych z projektem, budżetu i dyskusja na temat rozpowszechniania projektu.

Drugiego dnia (12-09-2018r) razem z partnerami przygotowywaliśmy końcowy raport dotyczący projektu. Ponownie przeprowadzaliśmy analizę dokumentacji i wprowadzaliśmy niezbędne zmiany.

Trzecie dnia (13-09-2018r) miały miejsce rozważania dotyczące ewentualnej współpracy w przyszłości w kolejnych projektach. Następnie odbyła się oficjalna ceremonia zamknięcia konferencji. Uczestnikom spotkania wręczono  certyfikaty uczestnictwa. Po czym oprowadzono nas po historycznych miejscach w miejscowości Focsani.

Skip to content