Zaznacz stronę

Rower o wartości 1500 zł, talony ufundowane przez zakład Federal Mogul, darmowa wycieczka dla 32 uczniów, stypendia, nagrody książkowe, płatne staże w okresie wakacyjnym oraz tygodniowy wyjazd na Litwę – tak zakończył się rok szkolny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach.

Gośćmi specjalnymi podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w gorzyckiej szkole byli Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Paweł Bartoszek, Prezes Zarządu zakładu Federal Mogul Adam Krępa oraz właściciel firmy Słasątdiset Eugeniusz Pikus. Dyrektor w obecności całej społeczności szkolnej wraz ze Starostą podziękowali za pomoc udzielaną w funkcjonowaniu placówki, wręczając statuetki „Przyjaciel Szkoły”

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach docenia się najlepszych uczniów. Kryspin Lipiński – posiadacz najwyższej średniej ocen spośród wszystkich uczniów klas pierwszych w nagrodę od Dyrektora Szkoły otrzymał rower o wartości 1500 zł.

Prezes zakładu Federal Mogul docenił uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych, którzy brali udział w konkursie „Mistrz w zawodzie operator obrabiarek skrawających”. Jest to wieloetapowy konkurs w którym uczeń musi wykazać się wszechstronną wiedzą teoretyczną i praktyczną. Konkurs odbywał się w klasach drugich i trzecich. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali do Prezesa zakładu Federal Mogul drobne upominki oraz talony o wartości odpowiednio 500, 300 i 100 zł. Warto uczyć się w gorzyckiej Zasadniczej Szkole Zawodowej, gdyż każdy uczeń oprócz możliwości otrzymania ciekawych nagród w konkursach ma zapewnioną pracę.

Tradycją w Zespole Szkół w Gorzycach jest coroczna „Wycieczka dla najlepszych uczniów”.
W tym roku w miesiącu wrześniu na bezpłatną dwudniową wycieczkę do Zakopanego pojedzie 32 uczniów. Uczestnicy wycieczki to uczniowie z najwyższymi średnimi ocen
w szkole, ale również uczniowie zaangażowani w prace organizacji uczniowskich takich jak Samorząd Uczniowski czy PCK.

Każdy uczeń gorzyckiej szkoły, który ma świadectwo z paskiem (dotyczy to również gimnazjalistów, a więc uczniów przyszłych klas pierwszych) ma zapewnione w kolejnym roku szkolnym stypendium. Stypendia dla uczniów przydziela Starosta i Dyrektor, a dla najlepszego Prezes Rady Ministrów.

W dniach 29.06.2018r. – 5.07.2018r. dziesięciu uczniów, którzy najbardziej angażowani się w realizację programu międzynarodowej wymiany młodzieży Erasmus w nagrodę wyjedzie na Litwę. Wyjazd jest całkowicie bezpłatny, uczniowie będą doskonalili mowę w języku angielskim.

Po uroczystości zakończenia roku szkolnego 15 uczniów udało się na spotkanie
z kierownikiem zakładu Alumetal Mariuszem Wiatrem. Spotkanie dotyczyło płatnych staży, które odbędą się w okresie wakacyjnym.

– Chcemy, aby w przyszłości nasi uczniowie mogli odbywać płatne staże wakacyjne
w gorzyckich zakładach – mówi Jarosław Augustynowicz, wicedyrektor szkoły. Tegoroczne staże w zakładzie Alumetal oraz nagrody przyznane przez zakład Federal Mogul, to dopiero początek naszej współpracy, z której skorzystają głównie nasi uczniowie – dodaje.

– Ten rok był bardzo dobry dla naszej szkoły. Powstały nowe kierunki kształcenia, wyniki egzaminów zewnętrznych (maturalny i zawodowy) były dużo wyższe od średnich krajowych, doposażyliśmy nasze pracownie przedmiotowe na kwotę kilkuset tysięcy złotych, podpisaliśmy umowy o współpracy z największymi pracodawcami w powiecie tarnobrzeskim, zakładami Federal Mogul i Alumetal, ale przede wszystkim gimnazjaliści obdarzają nas bardzo dużym zaufaniem, o czym świadczy nabór do klas pierwszych w ostatnich latach – mówi dyrektor szkoły Krzysztof Komórkiewicz.

Skip to content