Zaznacz stronę

W 2018 r. świętujemy różnorodność dziedzictwa kulturowego w Europie – zarówno na poziomie
unijnym, jak i krajowym, regionalnym i lokalnym.
,,Dziedzictwo. Tu przeszłość spotyka się z przyszłością’’.
Nie możemy pozwolić, aby dziedzictwo kulturowe podupadło lub uległo zniszczeniu. Dlatego rok
2018 jest poświęcony dziedzictwu kulturowemu i szukaniu rozwiązań, które mają pomóc je chronić.
Mamy przyjemność poinformować, że realizowane przez Zespół Szkół im.por.Józefa Sarny w
Gorzycach przedsięwzięcia związane z ERDK2018 zostały pozytywnie zaopiniowane i zaproponowany
przez nas projekt został objęty patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Nasza
szkoła włączyła się w gminne obchody Roku Niepodległej, uczestniczyliśmy w Nocy Muzeów w
Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli,w 15-Festiwal Filmów –Spotkań Niezwykłych. Wzięliśmy
udział w Dniu Jedności Narodowej ,,Wyszywance’’, które miało na celu poznanie kultury i tradycji
naszych kolegów z Ukrainy. Odkrywaliśmy, docenialiśmy, wzmacnialiśmy poczucie przynależności do
wspólnego dziedzictwa kulturowego promując zabytki Królewskiego Miasta –Sandomierza poprzez
włączenie się do akcji #zabytekzpegazem #uwolnijpegaza. Naszym zadaniem było pokazanie pegaza
ERDK 2018 na tle zabytku lub krajobrazu.
Odwiedziliśmy pracownię i galerię pana Cezarego Łutowicza , który w 1972 r. wprowadził krzemień
pasiasty do polskiej, jak i światowej biżuterii. To właśnie on zaproponował nazwanie Sandomierza
„Światową Stolicą Krzemienia Pasiastego” i czynnie się do tego przykłada. Jest współautorem
Festiwalu krzemienia pasiastego – kamienia optymizmu. Jest także autorem projektu i wykonawcą
łańcucha ceremonialnego burmistrza miasta Sandomierza. Wykonał między innymi komplet biżuterii
do Jej Królewskiej Mości Królowej Belgów Matyldy oraz broszę dla belgijskiej księżnej Lei .W 2004 r.
,,zakotwiczył niebo’’ na Rynku w Sandomierzu .
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego ma na celu zachęcić jak największą liczbę ludzi do
odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa oraz wzmocnienia poczucia przynależności do
wspólnej przestrzeni europejskiej. Tegoroczny slogan brzmi: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość
spotyka się z przyszłością”. W ciągu roku w całej Europie zorganizowanych zostanie szereg inicjatyw i
wydarzeń. Wszystkie będą miały na celu przybliżenie społeczeństwu dziedzictwa kulturowego.
Dziedzictwo kulturowe kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie. Obejmuje zarówno
europejskie miasta, jak i pomniki przyrody i obiekty archeologiczne. Dziedzictwo kulturowe to nie
tylko literatura, sztuka i piękne przedmioty, lecz także rzemiosło, którego uczymy się od naszych
przodków, baśnie, które opowiadamy naszym dzieciom, tradycyjne potrawy czy filmy, które
oglądamy i z którymi się identyfikujemy. Pielęgnując nasze dziedzictwo kulturowe, możemy odkryć
naszą różnorodność i podjąć międzykulturowy dialog na temat tego, co nas łączy. Czy istnieje lepszy
sposób na wzbogacenie naszego życia niż zaangażowanie się w coś, co jest tak ważne dla naszej
tożsamości? Poprzez zaangażowanie się w ten projekt młodzież z naszej szkoły mogła poznać naszą
historię, dorobek cywilizacyjny, specyfikę kultury narodowej i jej związki z otaczającym nas światem.
Nie możemy pozwolić, aby dziedzictwo kulturowe podupadło lub uległo zniszczeniu. Dlatego rok
2018 jest poświęcony dziedzictwu kulturowemu i szukaniu rozwiązań, które mają pomóc je chronić.
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_pl

Skip to content