Zaznacz stronę

W dniu 22 maja br. pośrednik pracy pani Kinga Szczech z Młodzieżowego Centrum Kariery w Gorzycach przeprowadziła w ramach aktywizacji zawodowej młodzieży program pod nazwą „Zawody przyszłości. Czyli jakie kompetencje i umiejętności będą kluczowe na lokalnym rynku pracy”. Uczniowie w trakcie spotkania mogli dowiedzieć się jakie zawody są zawodami przyszłościowymi oraz jakich kompetencji i umiejętności wymaga się od przyszłych pracowników. Zajęcia z młodzieżą miały formę warsztatów, w ramach których przeprowadzono mini wykład, pogadankę, burzę mózgów oraz ćwiczenia motywujące np.: łamigłówka z zawodami, kim będę?, ja jako…, idealny pracownik. Dokonano analizy współczesnego rynku pracy i dominujących w nim tendencji. Przemiany na współczesnym rynku zatrudnienia, rozwój nowych technologii, wzrost znaczenia sektora usług Młodzież wykazała duże zainteresowanie tematem spotkania, aktywnie uczestnicząc w zajęciach.

Skip to content