Zaznacz stronę

13 marca 2018r odbyły się 3 godzinne warsztaty z zakresu zagadnień rozliczeń z Urzędem
Skarbowym w ramach projektu „Przedsiębiorczość w praktyce” dla klas III TE, II TE i II T
Logistycznego . Warsztaty prowadziła pani Agnieszka Kot i pani Dorota Sroczyńska –
kontroler skarbowy z Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu. Młodzież poznała zmiany
wprowadzone przez Ministerstwo Finansów w prowadzeniu rozliczeń z tytułu podatku
dochodowego i podatku VAT za 2017 i 2018rok zwłaszcza dotyczące JPK. Uczyła się
wypełniać PITY i druki deklaracji oraz obliczać zaliczkę na podatek dochodowy dla osoby
prowadzącej działalność gospodarczą. Młodzież w oparciu o zadania wypełniała podatkową
księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje zakupu i sprzedaży. Celem warsztatów jest
przygotowanie uczniów do konkursu „Przedsiębiorczość w praktyce.”

Skip to content