Zaznacz stronę

8 marca 2018 r., w „Dzień Kobiet” uczniowie wszystkich klas pierwszych Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gorzycach udali się na wycieczkę do Stalowej Woli. Dla 109
pierwszoklasistów (technikum mechaniczne, informatyczne, ekonomiczne, logistyczne,
mechatroniczne i zasadnicza szkoła zawodowa) wycieczka była bezpłatna, ufundowana przez
Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Kobiet.
– Szkoła to nie tylko nauka, musi być tu miejsce zarówno na odpoczynek i czas na integrację,
stąd pomysł na zorganizowanie bezpłatnej wycieczki dla naszych pierwszoklasistów –mówi
dyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Krzysztof Komórkiewicz.
Delegacja z gorzyckiej szkoły wycieczkę rozpoczęła od wizyty na wydziale Mechaniczno –
Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej mieszczącym się w Stalowej Woli.
– Szczególnie zwróciliśmy uwagę na wyposażenie laboratoriów, był też ciekawy wykład oraz
interesujące pomoce do nauki przedmiotów zawodowych– mówi Jakub – uczeń klasy
pierwszej technikum mechanicznego.
Kolejnym celem podróży była „Galeria Vivo”, gdzie wszyscy uczestnicy wycieczki mieli czas
wolny, a później udali się do kina Helios.
– Szkoła to miejsce w którym uczeń ma zdobyć wszechstronną wiedzę, dlatego będę popierał
i wspierał wszystkie działania prowadzące do integracji młodzieży, zawierania nowych
przyjaźni oraz spędzania czasu wolnego na zabawie – dodaje dyrektor szkoły.
Zespół Szkół w Gorzycach to placówka, która oprócz bardzo dobrego przygotowania uczniów
do egzaminów zewnętrznych (pierwsze miejsce w Polsce pod względem kształcenia
w zawodzie technik mechanik w 2015 r. według „Rzeczpospolitej”; 100% zdawalność na
egzaminie maturalnym w 2017r.) kładzie duży nacisk na działania integrujące i wspierające
uczniów.
Należy tu wspomnieć o stypendiach za wyniki w nauce, dopłatach do biletów miesięcznych,
organizacji wyjazdów zagranicznych, płatnych miesięcznych praktykach w okresie
wakacyjnym oraz bardzo dobrą współpracę z zakładami pracy i uczelniami wyższymi.
Biorąc to wszystko pod uwagę nikogo nie powinno dziwić, iż mimo niżu demograficznego
nabór do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach jest dużo wyższy
niż w innych, podobnych szkołach, a każdy uczeń kończący gorzycką szkołę ma propozycję
pracy.

Skip to content