Zaznacz stronę

,,Ojczyzno ma,
Tyle razy we krwi skąpana,
Ach, jak wielka dziś Twoja rana,
Jakże długo cierpienie Twe trwa!’’
Ks.K.Dąbrowski

Młodzież naszej szkoły wraz z dyr K.Komórkiewiczem,nauczycielami uczestniczyła w obchodach
rozpoczynających ,,Rok dla Niepodległej’’.Spotkanie patriotyczne zostało przygotowane przez
Komitet Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.W tym dniu obchodziliśmy
również Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Część artystyczna została przygotowana przez pracowników i członków Spółdzielni Mieszkaniowej w
Gorzycach. W asyście żołnierzy wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano hymn narodowy.Przybyłym
na tę uroczystość gościom rozdano flagi Polski.,,W Niepodległej Polsce bądźmy dumni z tego, że
jesteśmy Polakami!’’
Kolejnym elementem uczestniczenia w historii Polski był udział młodzieży w wystawie,, „Milcząc,
wołają’’,która została przygotowana przez Piotra Życieńskiego z Biura Edukacji Publicznej Instytutu
Pamięci Narodowej,a zorganizowana przez Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach . Wystawa
opowiada o pracach poszukiwawczych prowadzonych przez IPN w latach 2012–2014 w kwaterze „Ł”
Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie, w ramach ogólnopolskiego projektu
badawczego „Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944–1956”.
Wystawy koncentruje się na dwóch głównych tematach, którym odpowiadają dwie strony ekspozycji.
Jedna strona opowiada o ekshumacjach w kwaterze „Ł”, a druga o odnalezionych oraz nadal
poszukiwanych Bohaterach. Na kilkunastu planszach widz obejrzy historię czworga Bohaterów –
poprzez skany dokumentów i zdjęć. Na wystawie umieszczono też listę osób zamordowanych z
wyroków komunistycznych sądów w więzieniu mokotowskim w Warszawie, których szczątki
poszukiwane są w kwaterze „Ł”.
Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił w 2011 r. parlament
w hołdzie „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu
Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń
demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się
sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.
1 marca to data symboliczna. Historycznie nawiązuje ona do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu
na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i
antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z Łukaszem
Cieplińskim na czele. Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się żołnierzy tworzących powojenną
konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego
oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego
podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. Blisko 20 tysięcy z nich walczyło w
oddziałach partyzanckich–leśnych, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in.
schronienie i łączność.
Pamięć o Bohaterach w naszej społeczności lokalnej wciąż trwa!Przykładem tego był zorganizowany
BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH i II Piknik Patriotyczny,w którym wzięło udział 120 osób ,a

wśród nich nasi uczniowie i nauczyciele.
Zachęcamy wszystkich do radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

Dziękujemy za udostępnienie zdjęć: Spółdzielnia Mieszkaniowa Gorzyce, Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach

Skip to content