Zaznacz stronę

„Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.” (o. Fabian Kaltbach)                                                                                                                

Co roku 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.Celem obchodów jest docenienie pracy wolontariuszy na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To również doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku. W Dniu Wolontariusza w wielu krajach Europy odbywają się konferencje, pokazy i warsztaty, dotyczące efektów wolontariatu, metod pozyskiwania ochotników i organizacji pracy, a także aspektów prawnych.W obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza włącza się wiele organizacji.  Serdecznie dziękujemy Wolontariuszom z naszej szkoły , którzy bardzo chętnie angażują się w różnorodne akcje charytatywne ,dzielą się swoim wolnym czasem i ciągle poszukują nowych wyzwań, aby szerzyć dobro,radość,miłość ,uśmiech.

Skip to content