Zaznacz stronę

W Zespole Szkół w Gorzycach młodzież uczestniczy w spotkaniach grupowych i indywidualnych z Panią Moniką Motyka doradcą zawodowym z MCK w Gorzycach. Spotkania mają na celu poszerzenie wiedzy na temat „Komunikacji jako podstawy skutecznej autoprezentacji”. Młodzież klasy drugiej, trzeciej i czwartej Technikum oraz kl II i III ZSZ aktywnie poznaje zasady „Jak być zrozumianym i zrozumieć innych? oraz „Czy słucham aktywnie? ”Uczestnicy przygotowują dokumenty aplikacyjne, poznają swoje zainteresowania zawodowe oraz analizę bieżącej sytuacji na rynku pracy w poszczególnych sektorach.

Skip to content