Zaznacz stronę

Zdawalność egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach wyniosła w tym roku 100% !!!

– Wszyscy uczniowie technikum mechanicznego i technikum ekonomicznego zdali egzamin maturalny – mówi Dyrektor Szkoły Krzysztof Komórkiewicz. W naszej szkole wyniki egzaminów maturalnych są zawsze dużo wyższe od średnich krajowych, ale taka sytuacja (100% zdawalności) to ogromny sukces – dodaje Dyrektor.

Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że wśród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 84,4%, natomiast wśród absolwentów techników 67,9%. W ostatnich latach gorzycka szkoła odniosła wiele sukcesów, 100% zdawalność na egzaminie maturalnym to przede wszystkim bardzo dobra wiadomość dla obecnych i przyszłych uczniów tej szkoły. Utwierdza to w przekonaniu, że wybór szkoły ponadgimnazjalnej był dobry.

Aby zdać egzamin maturalny, z wszystkich przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym (język polski, język obcy – ustny; język polski, język obcy, matematyka – pisemny) uczeń musi uzyskać co najmniej 30%. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorzycach nie tylko osiągnęli ten wynik, ale posunęli się dużo dalej; zdecydowana większość przekroczyła próg 50%, a 100% wynik nie był rzadkością.

Warto uczyć się w Gorzycach, bo po tej szkole można znaleźć dobrze płatną pracę oraz kontynuować naukę na dowolnej wyższej uczelni.

Skip to content